Π

Πλευριτική Συλλογή, 4η αναθεώρηση 2/2016
starsπνευμονία
ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ, 5η αναθεώρηση, 11/2015
starsΠνευμονική Εμβολή, 2αναθεώρηση, 12/2016
starsΠνευμονική Υπέρταση 1 ~ 5η αναθεώρηση, 1/2017
Πνευμονικό οίδημα 5η αναθεώρηση 2/2015
Προεγχειρητικός Έλεγχος 1η αναθεώρηση 2015