Παράλογα γονίδια/πρωτεΐνες

Ομόλογα γονίδια που προήλθαν από τη δημιουργία ενός δεύτερου αντιγράφου της αρχικής αλληλουχίας. Αυτό μπορεί να συμβεί στον ίδιο οργανισμό, κατά τη διάρκεια της εξελικτικής του ιστορίας.