Ξ

 

περίληψη.

εισαγωγή. 
διάγνωση.
-εργαστηριακά ευρήματα
-απεικονιστικά ευρήματα
-βιοψία πνεύμονος
παθογένεια
θεραπεία