Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

 Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια -state of the art.
Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από διαταραχές της φυσιολογίας των αεραγωγών, όπως ο περιορισμός της εκπνευστικής ροής, διαταραχές στην ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες, και υπερέκπτυξη του πνεύμονος. Το άσθμα χαρακτηρίζει η φλεγμονή των αεραγωγών και η βρογχική υπεραντιδραστικότητα στην οποία οφείλεται ο βρογχόσπασμος, σπασμός των λείων μυών των βρόγχων, και η απόφραξη των αεραγωγών.

looks_oneΟι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες |άσθμα |χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια| όπως η XΑΠ, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την απόφραξη των αεραγωγών, λόγω κυρίως βρογχοσπάσμου το πρώτο και κυρίως βρογχοστενώσεως, η δεύτερη.|Μη αναλογικό διάγραμμα Venn |το κλινικό φάσμα της ΧΑΠ|κλασικοί φαινότυποι|η ανσοπαθολογία της ΧΑΠ|
 Το άσθμα ορίζεται ως πάθηση που χαρακτηρίζεται από αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών, ενώ μπορεί προοδευτικά να εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη απόφραξη, ενώ η ΧΑΠ που χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τη χρόνια βρογχίτιδα, και/ή το πνευμονικό εμφύσημα, με ή χωρίς βρογχόσπασμο, αλλά βρογχοστένωση οφειλόμενη σε υπερτροφία των ενδοβρογχικών κυτταρικών σχηματισμών ή/και μείωση της ακτινωτής υποστηρίκεως που, φυσιολογικά, παρέχει το πέριξ παρέγχυμα στα ευένδοτα τοιχώματα των ενδοπνευμονικών αεραγωγών. Αντίθετα, επί ΧΑΠ, ο περιορισμός της εκπνευστικής ροής οφείλεται σε δομικές αλλαγές, καταστροφή των τοιχωμάτων των κυψελίδων, με αποτέλεσμα μείωση της πιέσεως ελαστικής επαναφοράς, που εισφέρει στη διατήρση της βατότητας των αεραγωγών, έλκοντας τα βρογχικά τοιχώματα (βρογχοστένωση),  με αποτέλεσμα παγίδευση αέρος και υπερδιάταση πνεύμονος.

☛ Oρισμός |ορισμός|
☛ Αιτιολογία |αιτιολογία|
☛ Παθολογική ανατομία 
filter_1  υπερπλασία (αύξηση του αριθμού τους) των τραχειοβρογχικών αδένων ιδίως στους μεγαλύτερους αεραγωγούς, αλλά και υπερτροφία (αύξηση του μεγέθους τους) και μεταπλασία (εμφάνιση εκεί όπου φυσιολογικά δεν υπάρχουν) στους μικρότερους. παθολογικής συστάσεως, υπερβολική έκκριση βλέννης, που προκαλεί χρόνο, παραγωγικό βήχα.  
filter_2  Μεταπλασία πλακώδους επιθηλίου: αντικατάσταση του φυσιλογικού κυβοειδούς κροσσωτού εποθηλίου από πλακώδες επιθήλιο. Απώλεια κροσσών από τα κροσσωτά κύτταρα: μείωση της βλεννοκροσσωτής καθάρσεως, πο αποτελεί αίτιο παραγωγικού βήχα.filter_3; Χρόνια φλεγμονή και ίνωση των μικρών αεραγωγών, την οποία χαρακτηρίζει η παρουσία CD8 λεμφοκυττάρων, τα ενεργοποιημέναμακροφάγα, και η διήθηση από ουδετερόφιλα (στις παροξύνσεις εμφανίζονται ηωσινόφιλα). Παράγονται προφλεγμονωδεις κυτοκίνες. Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις επάγουν τη χρόνια φλεγμονή.
filter_4 Χρονία βρογχίτις (βλέπε: χρον βρογχίτις )
filter_5  Πνευμονικό εμφύσημα. εμφύσημα. Οφείλεται σε καταστροφή των κυψελιδικών τοιχωμάτων, που προκαλεί τη διαμόρφωση ευρύτερων αεροχώρων περιφερικά των τελικών βρογχιολίων, με επακόλουθο τη μείωση της πιέσεως ελατικής επαναφοράς και την υπρδιάταση του πνεύμονος.  -στο πανβοτρυδιακό εμφύσημα, οι διατεταμένοι αεροχώροι κατανέμονται ομοιομερώς γύρο από τα βοτρύδια. -κεντροβοτρυδιακό ή εγγύς εμφύσημα. διατεταμένοι αεροχώροι, συνδεόμενοι με τα αναπνευστικά βρογχιόλια. -περιβρογχιολικό ή παραουλώδες. με διατεταμένους τους αεροχώρους στα όρια των παρακείμενων σε υπεζωκότα ή αγγεία λοβιδίων.
filter_6 πάχυνση των πνευμονικών αρτηριολίων και ιστική αναδιαμόρφωση. Παρατηρείται επί χρόνιας υποξίας, προκαλεί αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων, πνευμονική υπέρταση, και διαταραχή στην ανταλλαγή αερίων. Η συμβολή του παρεγχύματος στον περιορισμό ροής έγκειται στην απώλεια επαφής των κυψελίδων στα τοιχώματα των αεραγωγών, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίησή τους και την πρώιμη σύγκλεισή τους. Σε μελέτες έχει καταδειχθεί ότι η φλεγμονή στους αεραγωγούς συσχετίζεται με την καταστροφή των κυψελιδικών επαφών, γεγονός που υποδεικνύει τη δράση πρωτεασών, προερχομένων από τα ουδετερόφιλα στις ρήξεις των κυψελίδων (&, &, &) 
Η αύξηση των αντιστάσεων ροής στους αεραγωγούς κι έτσι, η οριοθέτηση της εκπνευστικής ροής, είναι φαινόμενα πολυπαραγοντικά. Η φλεγμονή των αεραγωγών συνεπάγεται μείωση του αυλού τους, ενώ το εμφύσημα καταστρέφει τις εξαρτήσεις των μικρών αεραγωγών από τα τοιχώματα των παρακείμενων κυψελίδων, που φυσιολογικά τα διατηρούν ανοικτά και ανθίστανται στη δυναμική συμπίεση.       

εικόνα 2.
looks_two. Tο πνευμονικό εμφύσημα χαρακτηρίζεται από διάταση των τελικών αεροχώρων, των πέρα από τα τελικά βρογχιόλια. με

 

 

 

 

καταστροφή των τοιχωμάτων τους. Οι μικροί επριφερικοί αεραγωγοί χάσνουν τη χόνδτινη υποστήριξή τους και βασίζουν τη βατότητά τους στην ακτινωτή στήριξη που τους παρέχουν οι παρακείμενες κυψελίδες (α). Η καταστροφή των κυψελίδων στο εμφύσημα συνεπάγεται απώλεια της πιέεως ελαστικής επαναφοράς και απώλεια τη προς τα έξω (διατατικής) έλξεως των τοιχωμάτων των αεραγωγών, που, άλλως, θα τα κρατούσε ανοικτά κατά την εκπνοή. Έτσι, εγκαθίσταται σύγκλεισή τους κατά την εκνοή.   
Οι ασθματικοί, που είναι εκτεθειμένοι σε χρόνιο διερεθισμό, μπορεί, επίσης, να εμφανίσουν παραγωγικό βήχα, και ευρήματα συμβατά με άσθμα και χρόνια βρογχίτιδα, ενώ οι ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα, μπορεί να εμφανίσουν αυξημένη βρογχική αντιδραστικότητα, των αεραγωγών, που μπορεί να είναι εν μέρει ή να μην είναι καθόλου αναστρέψιμη. Η ενδοσχέση των δύο αυτών παθολογικών (αποφρακτικών) οντοτήτων αντανακλάται στην επιδημιολογική βιβλιογραφία, καθώς μελέτες έχουν προσανατολιστεί σε ένα ευρύ φάσμα σημείων, που εκτείνονται από την υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών, μέχρι τις μεταβολές της πνευμονικής λειτουργίας, τα αναπνευστικά συμπτώματα των παθολογικών αυτών μορφών. Δεν υπάρχει ΄τέλειος΄ τρόπος να συγκερασθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεδομένης της διασχέσεως του χρόνιου περιορισμού ροής, κι επομένως, είναι προτιμότερο να αναφερόμαστε σε σύνδρομα: [α] συμπτώματα προσιδιάζοντα άσθμα, με βρογχική υπεραντιδραστικότητα και συριγμό, και [β] μεταβολές τύπου ΧΑΠ στην πνευμονική λειτουργία και χρόνια αναπνευστικά συμπτώματα, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο παθολογικών οντοτήτων. Μερικές μελέτες προσανατολίζονται σε άλλοτε άλλες κλινικές εκβάσεις.
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια διαγιγνώσκεται προοδευτικά συχνότερα, επειδή έχει ευρήματα, όχι μόνο από το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά, λόγω της συστηματικής φλεγμονής  προκαλεί πληθώρα συνοσηροτήτων από το καρδιαγγειακό, το ΚΝΣ, το μεταβολισμό, την ψυχική σφαίρα και το ερειστικό (οστά και μύες). Η καθημερινή δραστηριότητα τροποποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί η δύσπνοια,που μπορεί να επιφέρει ανατροπή της ισορροπίας, μυϊκή αδυναμία, αναπτύσσεται, έτσι, ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί σε μείωση της δραστηριότητας.  
 

(βλέπε: &, &) |ΧΑΠ: διάγνωση και θεραπεία |σύνοψη -1|σύνοψη -2|Γενικά | Περίληψη|Εισαγωγή |οξεία βρογχίτις|χρονία βρογχίτις| ΧΑΠ: βραχεία ανασκόπηση |ΧΑΠ: αιτιολογία |ΧΑΠ: κάπνισμα|ΧΑΠ: επιπολασμός| ΧΑΠ: ανά στάδιο GOLD ανοσολογικές διαταραχές| ΧΑΠ: κλινικές διακρίσεις |ΧΑΠ: Φαινότυποι|χρονία βρογχίτις| πνευμονικό εμφύσημα|ΧΑΠ: κλινική εικόνα|ΧΑΠ: αναδόμηση πάσχοντος πνεύμονος - επιδιόρθωση, |αναγέννηση |ΧΑΠ: βιοδείκτες |ΧΑΠ: προγνωστικοί παράγοντες|ΧΑΠ: μικροί Αεραγωγοί |ΧΑΠ: ο ρόλος των μικρών αεραγωγών | ΧΑΠ: παθοφυσιολογία | ΧΑΠ: προσυμπτωματικός έλεγχος  (αναθεώρηση 6/2014)| |ΧΑΠ: διαγνωστικά κριτήρια 1|βιοδείκτες στη ΧΑΠ |μεταβολικό σύνδρομο |κλινική προσέγγιση|ΧΑΠ: διαγνωστικά κριτήρια 2 |ΧΑΠ: εργαστηριακές διακρίσεις|ΧΑΠ: σπιρομέτρηση|ΧΑΠ: διαταραχές ύπνου |ΧΑΠ: διατροφή |ΧΑΠ και περιοδοντίτις |ΧΑΠ: δοκιμασία αναστρεψιμότητας| ΧΑΠ: δυσλειτουργία σκελετικών μυών| ΧΑΠ: καρδιακή ανεπάρκεια|⇒ πιθανοί παθογενετικοπί μηχανισμοί|ΧΑΠ: πνευμονική καρδία | ΧΑΠ ή άσθμα - ένα δυσεπίλυτο κλινικό πρόβλημα|ΧΑΠ- Υπόθεση φαύλου κύκλου: Χρονία λοίμωξη/εποίκιση των βρόγχων|ΧΑΠ και βρογχεκτασίες ΙΙ|ΧΑΠ μεταβολισμός | διάκριση παροξύνσεως ΧΑΠ από πνευμονία|| | | | ΧΑΠ: αεραγωγοί: Ιστική αναδιαμόρφωση|ΧΑΠ: πνευμονικό εμφύσημα |η ανοσοπαθολογία της ΧΑΠ|ΧΑΠ: συνοσηρότητες | |ΧΑΠ: κορτικοειδή | ΧΑΠ: μελέτες| ΧΑΠ: παροξύνσεις|ΧΑΠ: παρόξυνση αντιβιοτικά | ΧΑΠ: αντιχολινεργικά| |  | | |  | |ΧΑΠ: θεραπεία |ΧΑΠ: βρογχοδιασταλτικά φάρμακα|ΧΑΠ: κατευθυντήριες οδηγίες| ΧΑΠ: αποκατάσταση|ΧΑΠ και ρινίτις |ΧΑΠ: κατάθλιψη κι ευερεθιστότητα σε ασθενείς με ΧΑΠ |μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός | ΧΑΠ: βιβλιογραφία|Οστεοπόρωση |ΧΑΠ και σεξουαλική δρασηριότητα |ΧΑΠ ως αυτοάνοση πάθηση |ΧΑΠ ως εκδήλωση του συνδρόμου χρόνιας συστηματικής φλεγμονής  [http://www.peervoice.com/copd-journal-club-paradigm-shift-use-dual-bronchodilation?person_id=106462322&specialty=167&ProfID=12#featured-presentations]
Am J Respir Crit Care Med Vol 187, Iss. 4, pp 347–365, Feb 15, 2013