ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

ExNci-vol-8172-300 j michael bishop.jpgploring the cancer cell is akin to archaeology, we must inter the past from its remnants in the present and the premnants are often cryptic
J Michael Bishop [βραβείο Νοbel, 1989]

κάνε κλικ εδώ:

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

Ο καρκίνος του πνεύμονος  (&) – είναι παγκοσμίως,  ο συχνότερος κακοήθης όγκος. Ο όρος  ‘’ κακοήθης’’ υποδηλώνει τη θανατηφόρο συμπεριφορά του ανεξέλεγκτα  αναπτυσσομένου νεοπλασματικού ιστού σε βάρος  των φυσιολογικών και με λειτουργική αποστολή οργάνων. Παρά  την πρόοδο στις διαγνωστικές  τεχνικές  και τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η επιβίωση των καρκινοπαθών ασθενών έχει μεταβληθεί ελάχιστα τα τελευταία τριάντα χρόνια, καθώς μόνο 1 στους 10 ασθενείς αναμένεται να επιζήσουν πέραν της πενταετίας, μετά τη διάγνωση. Καθώς η επίπτωση (&) του καρκίνου του πνεύμονος συνεχίζει την ανοδική της πορεία, είναι επιτακτικό να διαμορφωθούν μέθοδοι πρωιμότερης διαγνώσεως και αποτελεσματικότερης θεραπείας. Ο καρκίνος του πνεύμονος αποτελεί την πρώτη αιτία  θανάτου από νεοπλάσματα, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες και ευθύνεται  για το  35%  των θανάτων από νεόπλασμα οποιασδήποπτε εντοπίσεως. Εκτιμήθηκε ότι το 1993 στις ΗΠΑ., διαγνώσθηκαν περισσότερες από 170000 περιπτώσεις βρογχογενούς καρκινώματος, 80% από τις οποίες αφορούσαν σε μη  μικροκυτταρικούς όγκους, 70% από τις οποίες είχαν εκτεταμένο, μη χειρουργήσιμο όγκο, κατά  το χρόνο της διαγνώσεως. Προοδευτικά, ο καρκίνος του πνεύμονος επιπίπτει σε νεαρότερες ομάδες ηλικιών, μεταξύ 35-75 ετών με τη μέγιστη συχνότητα στις ηλικίες 55-65. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί του βρογχογενούς καρκινώματος αναζητούνται προς δύο κατευθύνσεις: Αφ΄ενός μεν ενοχοποιούνται εξωγενείς παράγοντες, με βιολογική δράση, μεταξύ των οποίων η εισπνοή καρκινογόνων και άλλοι και αφετέρου, διάφοροι ενδογενείς γενετικά καθοριζόμενοι ή μη παράγοντες, όπως ενζυματικοί παράγοντες, καθώς, επίσης, προϋπάρχοντα νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις. Κλινικές και πειραματικές παρατηρήσεις συνηγορούν στην παραδοχή ότι γενετικοί παράγοντες αντεπιδρούν ή/και συνδυάζονται με περιβαλλοντικούς, στην τελική διαμόρφωση της  επιπτώσεως του βρογχογενούς καρκίνου. Ο Belcher, (1971), διαπίστωσε διαφορές στις κατά φύλλο επιπτώσεις των ιστολογικών τύπων του πνευμονικού καρκίνου που μπορούν μερικά μόνο να αποδοθούν στις διαφορές της καπνιστικής συνήθειας των ανδρών των υπό μελέτη χωρών. Με την ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων αναγνωρίζεται με σαφήνεια ο πρωταγωνιστικός ρόλος περιβαλλοντικών καρκινογόνων παραγόντων, στην επιδημιομετρική διαμόρφωση του καρκίνου του πνεύμονος, μεταξύ αυτών το κάπνισμα και οι διαιτητικές συνήθειες που αποτελούν χαρακτήρες των διαφόρων εθνικών ομάδων του πληθυσμού. 


βιβλιογραφία
1. Μαθιουδάκης ΑΓ:  Νεοπλάσματα Πνεύμονος, Εκδόσεις Παρισιάνου, 1999


Παρ΄όλο ότι οι συχνότερες κακοήθειες του πνεύμονα είναι, κυρίως, βρογχογενή καρκινώματα και μεταστατικοί όγκοι, δεν αποκλείεται να αναγνωρισθούν διάφορα σπανιότερα νεοπλάσματα. Στις νεότερες τεχνικές για τη διάγνωση και την ιστολογική τεκμηρίωση της κακοήθειας περιλαμβάνονται οι υπέρηχοι, μέσω του βρογχοσκοπίου και η χρήση φθορίζουσας ακτινοβολίας, για την καθοδήγηση του εντοπισμού της θέσεως λήψεως της βιοψίας. Η δια λεπτής βελόνης αναρρόφηση, επίσης, μπορεί, επίσης να είναι  τεχνικές υψηλής διαγνωστικής αποδοτικότητας. Διάφοροι νεοπλασματικοί τύποι μπορούν τώρα να διακριθούν με τη χρήση νέων ανοσοϊστοχημικών τεχνικών, παρ΄όλο ότι η ετερογένεια των όγκων του πνεύμονος και οι μέθοδοι δειγματοληψίας μπορεί, σποραδικά, να επηρεάσουν την ακρίβεια της τελικής διαγνώσεως. Η κυμαινόμενη επηρρέπεια που εμφανίζουν οι καπνιστές στην ανάπτυξη βρογχογενούς καρκινώματος φαίνεται ότι εξαρτάται από μεταλλάξεις σε διάφορους γενετικούς τόπους κια στιςε αντεπιδράσεις τους. Σημαντικές πρόοδοι έχουν, επίσης, σημειωθεί στις τεχνικές απεικονίσεως όπω:
--η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (positron emission
tomography),
--η πυκνομετρία της αξονικής τομογραφίας (computed tomography densitometry),
--οι αλγόριθμοί της αξονικής τομογραφίας -αιματική φάση- (perfusion CT algorithms),
--η μαγνητική τομογραφία (magnetic resonance imaging) επιφέρουν σημαντική αύξηση της ακρίβειας της προθεραπευτικής  σταδιοποιήσεως και επίσης στη βελτίωση της λειτουργικής εκτιμήσεως των ασθενών
--και η ελικοειδής αξονική τομογραφία, με την οποία, υπό περιορισμένη έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, φαίνεται ότι διαθέτει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, στην αναγνώριση μικρών όζων, συγκριτικά με τη συμβατική ακτινογραφία θώρακος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Έχει αναγνωριστεί μεγάλος αριθμός κακοήθων όγκων του πνεύμονος, που εκτείνονται από τις μεταστάσεις εξωπνευμονικών κακοήθων όγκων, μέχρι το κοινότερο πνευμονικό καρκίνωμα, τον βρογχογενές καρκίνωμα. Το βρογχογενές καρκίνωμα μπορεί, επίσης, να μετασταθεί στον πνέυμονα, τον υπεζωκότα ή σε άλλες εξωπνευμονικές εντοπίσεις, ενώ στις λοιπές κακοήθειες που αναγνωρίζονται στον θώρακα περιλαμβάνονται κακοήθειες του λεμφικού και αιματικού ιστού και άλλοι, σπανιότεροι όγκοι. Οι μεταστατικοί καρκίνοι μπορείνα προσβάλλουν το πνευμονικό παρέγχυμα, τους περιοχικούς λεμφαδένες ή άλλες θωρακικές δομές. Έτσι, στην προσέγγιση ενός ασθενούς με υποψία όγκου, πρέπει να: i. επιβεβαιωθεί η παρουσία του όγκου,
ii. εντοπιστεί η αφετηρία του και,
iii. εκτιμηθεί ή έκτασή του και οι πιθανές επινεμήσεις, έτσι, ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού προγράμματος. Ευρείας εκτάσεως κλινικές μελέτες τείνουν στην αναγνώριση ότι τεχνικές, όπως η ελικοειδής αξονική τομογραφία έχει την ικανότητα να ανιχνεύει μικρούς περιφερικούς όζους, βελτιώνοντας, έτσι, κατά πολύ τη θνητότητα των κακοήθων νεοπλασιών του πνεύμονος. Πολλα από τα οζίδια αυτά, μπορεί να μην είναι κακοήθη, αλλά απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση κια συνεχή παρακολούθηση με άλλους αλγόριθμους ή επεμβατικές τεχνικές.

                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
|καρκίνος πνεύμονος|σύνοψη () | ιστορική αναδρομή| ορολογία | περίληψη | εισαγωγή | βρογχογενής καρκίνος | επιδημιολογία | παθολογική ανατομία του καρκίνου, γενικά
|επιδημιολογία του καπνίσματος και καρκίνος πνεύμονος|επιδημιολογία|καπνοειδική παθογένεια του ΠΚ|μη καπνοειδική παθογένειοα του ΠΚ|γενετική επιρρέπεια|καρκινογένεση|πρώιμη διάγνωση||ακτινομορφολογία πνευμονικού καρκίνου|Η συμβολή του σπινθηρογραφήματος στη διάγνωση και σταδιοποίηση των πνευμονικών νεοπλασμάτων|κάπνισμα και καρκίνος του πνεύμονος | παθολογική ανατομία  | παθογένεια  | μοριακή παθογένεια | αιτιολογία | γενετική επιρρέπεια |γενετική και μοριακή βάση του καρκίνου του πνεύμονος|-η βιολογία του καρκίνου του πνεύμονος | --καρκινογένεση | --ογκογονίδια και πρωτογκογονίδια | ---γενετική και μοριακή βάση του καρκίνου / Ιστολογική ταξινόμηση / μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονος, ΜΜΚΠ / μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονος () /  Ακτινομορφολογία το καρκίνου του πνεύμονος
διαχείριση: / διάγνωση (κλινική εικόνα): , ) πρώιμη διάγνωση / προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονος / Μεταστατικοί όγκοι / Κακοήθεις παθήσεις του υπεζωκότα / παρανεοπλασματικά Σύνδρομα / -καρκινικοί δείκτες- / Σταδιοποίηση / προεγχειρητική αξιολόγηση / σταδιοποίηση του επινεμούντος το μεσοθωράκιο ΠΚ►) / θεραπευτικές επιλογές () | κατηγορίες κυτταροστατικών φαρμάκων | σύγχρονες θεραπευτικές τάσεις καρκίνου πνεύμονος, εξελιγμένων σταδίων | αντινεοπλασματικά φάρμακα |χημειοθεραπεία|πεμετρεξέδη (pemetrexed) Alimta ®() αντινεοπλασματικά φάρμακα κεφάλαιο 8 ΕΟΦ ()|μηχανισμός δράσεως αντινεοπλασματικών φαρμάκων| Bevacizumab| πρωτόκολλα χορηγήσεως αντινεοπλασματικών φαρμάκων|στοχευμένη θεραπεία|πνευμονική κάκωση|συμπληρωματική χημμειοθεραπεία|νεο-συμπληρωματιική χημειοθεραπεία|ακτινοθεραπεία | πρωτόκολλα χημειοθεραπείας | γραμμές θεραπείας | στοχευμένη  θεραπεία | η αγγειογένεση στο μΜΚΠ | θεραπεία γενετικής αυτοχειρίας (suicide gene therapy | θεραπευτικός εμβολιασμός |καταπολέμηση του πόνου / Νεοπλάσματα και διατροφή | προεγειρητικός έλεγχος επί ασθενών με καρκίνο πνεύμονος |Μετακτινικές πνευμονοπάθειες | Αυτοάνοσες παθήσεις και καρκίνος πνεύμονος | σύγχρονες απόψεις στην ογκολογία πνεύμονος | υψηλής αποδόσεως μοριακή ανάλυση για τον καρκίνο του πνεύμονος () | η αγγειογένεση στο μΜΚΠ | οδηγίες για τον ασθενή υπό κυτταροστατικά | καρκίνος και ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση | καρκίνος και σαρκοείδωση | κακοήθης πλευριτική συλλογή | βιβλιογραφία (,,,, ►, European society for medical oncology) | πρόληψη | βιβλιογραφία