νεο-συμπληρωματική χημειοθεραπεία, neo-adjuvant therapy

Συμπληρωματική χημειοθεραπεία που χορηγείται πριν την χειρουργική εξαίρεση ή την ακτινοπθεραπεία, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος, με σκοπό να βελτιωθεί η έκβαση της επεμβάσεως ή της ακτινοθεραπείας.

http://cancergrace.org