Ν

Ναλοξόνη
Νάτριο
Νατρίου έλλειμα 
Νατρίου περίσσεια
Νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου Β (BNP)
Νεδοκρομίλη
Νεκροβιωτικοί όζοι πνεύμονος
Νεκρός χώρος, dead space, VD
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ 3η αναθεώρηση 11/2018
Νεοπτερίνη
Νευρικός έλεγχος αναπνοής
Νευρική σύναψη
Νευροαμινιδάση (σιελονιδάση)
Νευρογενείς όγκοι μεσοθωρακίου
Νευροενδοκρινικό σύστημα, διάχυτο
Νευροεπιθηλιακά σωμάτια
Νευροϊνομάτωση
Νεφρική αύξηση [HCO3̄]
νεφρική ρύθμιση του pH

Γ.Α. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ κάνε κλικ

Νιμοδιπίνη
Νιντεδανίβη
Νισοδιπίνη
Νιτρενδιπίνη
Νιφεδιπίνη
Νομισματοειδείς σκιάσεις Ø<6 cm
Νομισματοειδείς σκιάσεις Ø<3 cm
Νόμοι Πνευμονικής αναπτύξεως
Νόμος Avogadro
Νόμος (εξίσωση) Fanning
Νόμος Boyle
Νόμος Charles (νόμος των Gay-Lussac)
νόμος Dalton
Νόμος Fechner
Νόμος Gibbs
Νόμος Graham
Νόμος Henry
Νόμος Hooke
Νόμος Laplace
Νόμος Poiseulle
Νόμος Starling
Νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας ή νόμος Gibbs
Νόμος ισοωσμωτικής ισορροπίας
Νόμος ψυχοφυσικός, Fechner
Νόμος, γενικός, των αερίων
Νοσήματα του Κολλαγόνου
Νοσηρίωμα ΧΑΠ
Νοσογραφία, λήμμα υπό επεξεργασία
Νόσος
Νόσος Addison
Νόσος Bamberger-Marie
Νόσος Βehçet
Νόσος Bornholm
Νόσος Castleman
Νόσος Christian-Schüller
Νόσος Letterer - Siwe
Νόσος Pαrkinson
Νόσος Pott
Νόσος Takayasu
Νόσος των μικρών αεραγωγών
Νόσος των ορέων
Νόσος υαλοειδούς μεμβράνης
Νουκλεοτίδιο