Νοσογραφία

 Οι όροι, νοσογραφικός ορισμός, ταξινόμηση και διαγνωστικά κριτήρια αποτελούν κρίσιμα συστατικά της περιγραφής μια παθολογικής εκτροπής, αν και πολύ συχνά χρησιμοποιούνται αδιάκριτα και όχι ορθολογικά. Π.χ., τα διαγνωστικά κριτήρια της προτεινόμενης από την American College of Rheumatology (ACR) για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν διευκολύνουν την πρώιμη διάγνωση της παθήσεως ().