Λ

Λαβροκύτταρα
Λακτοφερρίνη
Λαμινίνη
Λαρυγγικό ν., δεξιό
λαρυγγικό ν., παλίνδρομο, επινέμηση
Λαρυγγίτις
Λαρυγγίτις-Φαρυγγίτις
Λάρυγξ
Λαρυγγοτραχειοβρογχίτις
Λασιδιπίνη
Λειομύωμα, καλόηθες μεταναστευτικό
Λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, Functional residual capacity, FRC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

 

Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής
λεμφαγγειολειομυομάτωση
Λεμφαδένες
Λεμφική κυκλοφορία
Λεμφοκύτταρο
Λεμφοκύτταρα Β

λεμφοειδείς αντιδραστικές πνευμονοπάθειες
Λεμφοπαραγωγικές πνευμονοπάθειες
Λεμφώματα
Λέμφωμα, διάχυτο, Β-κυττάρων
λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
Λεπτίνη
Λεπτοσπείρωση
Λερκαδιπίνη
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ
Λευκοκυτοκλαστική αγγειΐτιδα
λευκοπρωτεάση, αναστολέας
Λευκοτριένια
Λευκοτριένια σουλφιδοπεπτιδικά
λεφλουνομίδη
Λιγανδίνες
Λιπίδια
Λιπιδικοί μεσολαβητές
Λιποκαλίνες 1 και 2
Λιπομάτωση μεσοθωρακίου
Λιποξίνες
Λιποπολυσακχαρίτης
Λιποσάρκωμα, πρωτοπαθές
Λιπώδης Εμβολή
Λοβίδιο δευτερεύον
Λοβίδιο πρωτεύον
Λοβός αζύγου φλέβας
Λόγος RV/TLC
Λόγος VD/VT
Λοιμώξεις Ανώτερου/Κατώτερου Αναπνευστικού Συστήματος
Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Λόξυγγας (λύγγας)
Λόρδωση
Λυσοζύμη
Λυσινολευκίνη
Λυσοζύμη