Λάρυγξ

  Όργανο που αποτελείται από συνδυασμό χόνδρων και μυών, με λειτουργική αποστολή τον περιοδικό διαχωρισμό της αναπνευστικής από την πεπτική οδό και τη φώνηση. Ο λάρυγγας στηρίζεται στο λαιμό από δεσμίδες μυών και τους φαρυγγικούς σφιγκτήρες, ιδίως τον κρικοφαρυγγικό μ. Οι εξωγενείς μύες διατηρούν το μυ προσηλωμένο, κατά την εισπνοή, ή κατά την κατάποση, και, σε κάποιο βαθμό, κατά τον πταρμό. Οι ενδογενείς λαρυγγικοί μύες εκτελούν 4 πρωτογενείς λειτουργίες: άνοιγμα, κλείσμο, διάταση και επιμήκυνση.

βλέπε

η συμμετοχή της γλωττίδα στο βήχα
Λάρυγξ, βλεννογόνος  
Λάρυγξ, λειτουργική αποστολή     
Λάρυγξ, μύες  
Λάρυγξ, χόνδροι