Κλιματική αλλαγή

 Αναφορικά με τις δυσμενείς επιδράσεις της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος, γενικά, και της ατμόσφαιρας, ειδικότερα, διακρίνονται τρεις περιοχές μέγιστου ενδιαφέροντος: η ρύπανση των εσωτερικών, των εξωτερικών χώρων και οι δυσμενείς συνέπειες στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Έχει γνωστεί ότι η ρύπανση των εσωτερικών χώρων ευθύνεται για 1.5 επιπλέον εκατομ. θανάτων στην Ευρώπη, το χρόνο. Οι δυσμενείς επιδράσεις χαμηλών συγκεντρώσεων ρύπων στον εξωτερικό χώρο είναι δυσκολότερο να διευκρινισθούν, λόγω της πολυπλοκότητας των εμπλεκομένων μηχανισμών. Είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή είναι αποκύημα ανθρωπογενών δράσεων και, ιδίως, της ακόρεστης καταναλώσεως υγρών καυσίμων, που απολήγουν στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ), κατά την παραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες της βιομηχανίας, των μεταφορών, της γεωργίας, του κλιματισμού των βιομηχανικών κτιρίων και των κατοικιών.

  Η πλανητική θερμοκρασία έχει μεταβληθεί, μετά το 1970, λόγω της εκθετικής αυξήσεως της παραγωγής αερίων θερμοκηπίους, από ανθρωπογενείς εστίες (). Η μέση θερμοκρασία στην κεντρική Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 2ºC από τα μέσα του 17ου αιώνος, με το ήμισυ της αυξήσεως να έχει παρατηρηθεί, μετά το 1960. παρατηρείται ταχεία, διαχορνική αύξηση των θερμών ημερών (≥35°C), που ειχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν στην Ευρώπη 40000 περισσότεροι θάνατοι, Το επίπεδο της θάλασσας έχει ήδη αρχίσει να ανέρχεται, λόγω της θερμικής επιδράσεως στους πολικούς πάγους, με σαποτέλεσμα λειψυδρία σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, ως αποτέλεσμα νεφελοποιήεως του νερού. Η μεταβολή αυτή συνεπάγεται ενίσχυση της μεταναστεύσεως, που συνεπάγεται αναταράξεις στην επιδημιολογία των χωρών υποδοχής και επιπλέον φόρτιση των των συστημάτων τους υγείας. Μεταβολές στη βιοποικιλότητα, τη χρήση γης, τις αποδόσεις των καλλιεργειών και της αποδομήσεως του εδάφους συνεπάγονται διατροφικά προβλήματα, λόγω ανεπάρκειας της διαθεσιμότητας τροφής,  με αποτέλσμα την αύξηση της επιπτώσεως των αναπνευστικών λοιμώξεων ().

 Οι δυσμενείς επιδράσεις της αυξήσεως της πλανητικής θεμοκρασίας, έχουν περιγραφεί σε πονήματα διεθνών οργανσμών, όπως ο WΗΟ και η Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC (). Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για (): [1] αύξηση του αριθμού των θανάτων και της νοσηρότητας, κατά τα επεισόδια καύσωνος, [2] αύξηση των καρδιοπνευμονικών συμπτωμάτων, κατά τα επεισόδια αυξημένης συγκεντρώσεως όζοντος, [3] μεταβολές στην επίπτωση των πνευμονοπαθειών, λόγω διασυνοριακών διακυμάνσεων της ρυπάνσεως (π.χ., σχετικές με μεγάλης εκτάσεως πυρκαγιές ή εκπομπές αερολυμμάτων) και, [4] χωροχρονικές μεταβολές  στην κατανομή των αλλεργιογόνων και λοιμωδών παθήσεων. Οι δυσμενείς αυτές επιδράσεις δεν επιδεινώνουν μόνο τον επιπολασμό, αλλά και την επίπτωση των πνευμονοπαθειών. Οι μεταβολές αυτές, συνεπάγονται την ανάγκη βελτιώσεως των προσαρμοστικών ικανότητων των συστημάτων υγείας, με την οργάνωση κατάλληλων δομών διαγνωστικής, θεραπευτικής και προληπτικής υφής, και οι ιατροί πρέπει να είναι ενήμεροι με τις μεταβολές των νοσογραφικών προτύπων που προκύπτουν λόγω των  περιβαλλοντικών αυτών μεταβολών. Οιμεταβολές αυτές επισύρουν την ανάγκη καλύτερης υγειονομικής επιτηρήσεως και εγρήγορα συστήματα υγείας.  

 κλιματική αλλαγή και πνευμονοπάθειες

 Οι κρίσιμοι παράγοντες που συνεπάγονται βραχυπρόθεσμες ή μακροπτόθεσμες αρνητικές συνέπειες στην πνευμονολογική υγεία είναι οι ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας, (τόσο η πολύ ζέστη, όσο και το κρύο) οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων, οι πλημμύρες, η υγρασία του περβάλλοντος, οι τυφώνες, οι μεταβολές της καταναμονής των αλλεργιογόνων με αποτέλεσμα επίταση των  περιπτώσεων αλλεργίας, οι πυρκαγιές των δασών και οι τιφώνες.

 Οι συχνότερες παθολογικές εκτροπές είναι το άσθμα, οι παραρινοκοπλίτιδες, η ΧΑΠ, και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού,