Πύλη Πνευμονολογίας

 

Μαθιουδάκης Α. Γεώργιος MD PhD

Σας καλωσορίζουμε στην -εξ όσων γνωρίζουμε- μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη Πνευμονολογίας. Το περιεχόμενο του Θεματολογίου Πνευμονολογίας, απευθύνεται σε Ιατρούς και Επαγγελματίες Υγείας

 ►Περιηγούμενοι στα πάνω από 7000 λεξικογραφικά καταχωρημένα λήμματα του Θεματολογίου Πνευμονολογίας, σε μια έκταση >8 Gb, ευρύτατα διασυνδεόμενα με αντίστοιχα συναφούς περιεχομένου και χρήσιμων διευκρινίσεων, ελπίζουμε ότι θα βρείτε απαντήσεις στα κλινικά ή ενημερωτικά σας ενδιαφέροντα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υποστηριζονται βιβλιογραφικά (> 30.000 βιβλιογραφικές αναφορές) κι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια γαι την αποφυγή, κατά το δυνατόν, ιατροεπιδημικών σφαλμάτων, προσωπικών απόψεων ή παρωχημένων πεποιθήσεων. Όπου δε, υπάρχουν προσωπικές απόψεις, επισημάνθηκαν ευδιάκριτα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα γνωστικά πεδία της Κλινικής, επεμβατικής και Εργαστηριακής Πνευμονολογίας και των υποστηρικτικών της επιστημών, αλλά το "θεματολόγιο" είναι ανοικτό, όπως η σύγχρονη τάση διαθέσεως ιατρικών άρθρων (&). Οι συντελεστές του είχαν την ευαρέσκεια να φιλοξενήσουν επώνυμα κείμενα συναδέλφων, που θεωρούνται αναγκαία για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου της ταχέως διευρυνούμενης Ειδικότητας της Πνευμονολογίας.
Ένας πανδέκτης Πνευμονολογίας και υποστηρικτικών επιστημών.
  Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εισφέρουν με σημειώματα, παρατηρήσεις, υποδείξεις παροραμάτων, επίκαιρα θέματα ή σύντομες ανασκοπήσεις και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Θα καταχωρηθούν, εφόσον δεν αποτελούν αποκλίσεις της διεθνούς Ιατρικής ομοφωνίας, είναι συμβατές με τις τρέχουσες αντιλήψεις της ορθής κλινικής πρακτικής (GCP) και δεν εμπεριέχουν υποτιμητικό ή υβριστικό περιεχόμενο. 

 Το Θεματολόγιο Πνευμονολογίας, αποτελεί πύλη ενημερώσεως των Ιατρών και επιστημόνων Υγείας, εκτός από ειδική περιοχή, στην  οποία λεξικογραφούνται λήμματα, συνταχθέντα για ενημέρωση του κοινού. Το Θεματολόγιο Πνευμονολογίας δεν έχει κερδοσκοπικές βλέψεις. Ενθαρρύνεται η απρόσκοπτη και ελεύθερη λήψη πληροφοριών. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο "θεματολόγιο Πνευμονολογίας" αποσκοπούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση. Με κανένα τρόπο δεν αποτελούν διαγνωστικές ή θεραπευτικές υποδείξεις και οι συγγραφείς με τις καταχωρήσεις στους στην ιστοσελίδα μας  δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη διαγνώσεως ή θεραπείας εξατομικευμένων περιπτώσεων, που παραμένουν στη δικαιοδοσία του θεράποντος Ιατρού, ως μόνου υπεύθνου για τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζει για τη διάσωση του ασθενούς του. 

Το ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ είναι μια ανοικτή πύλη, άμεσης κι ευχερούς προσβάσεως, μόνο για μορφωτικούς κι εκπαιδευτικούς λόγους. Η ύλη της παρούσης πύλης προστατεύεται από τους νόμους copyright και δεν επιτρέπεται η χρήση της για εμπορικούς σκοπούς. Κάθε αναφορά στις εμπεριεχόμενες πληροφορίες πρέπει να επισημαίνεται ως βιβλιογραφική αναφορά (Γ.Α. Μαθιουδάκης: Θεματολόγιο Πνευμονολογίας (www. respi-gam/node/xxxx)

 Η επιλογή από τον αλφαριθμητικό κατάλογο στην αριστερή περιοχή της ιστοσελίδας, θα σας οδηγήσει στον αντίστοιχο κατάλογο, όπου αναμένεται να εντοπίζεται το λήμμα που σας ενδιαφέρει. Ενδεχομένως, πρέπει να αναζητήσετε κεντρικότερο λήμμα: Π.χ., το λήμμα: σύμπλεγμα Ghon, μπορεί να εντοπισθεί: κάνοντας κλικ στο "Φ" του αλφαριθμητικού καταλόγου⇒Φυματίωση⇒παθογένεια. ή, εναλλακτικά, από το "Σ" ⇒σύμπλεγμα Ghon. Μπορείτε, ακόμη, να χρησιμοποιήσετε την επιλογή search πληκτρολογώντας τη λέξη που επιθυμείτε. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές επισημαίνονται με τα σύμβολα "&"(γιαβιβλιογραφικές αναφορές, μετά το 2012)  ή "►" (για βιβλιογραφικές αναφορές πριν το 2012)  η πλήξη επί των οποίων παραπέμπει στην αντίστοιχο δικτυακό τόπο που ευρίσκαται η παραπομπή (συνήθως pubmed). Αντίθετα, το σύμβολο "⇒" παραπέμπει σε συναφείς σελίδες του θεματολογίου.

 δείτε επίκαιρα πνευμονολογικά θέματα στον τομέα: Flash Cards και επιχειρήστε να διατρέξετε τις σελίδες "αυτεκτιμήσεως' καλώντας τον τομέα "Quiz Πνευμονολογίας". 

Με  φιλικούς χαιρετισμούς

Γ.Α. Μαθιουδάκης MD PhD, Πνευμονολόγος

Αθήνα, Ιανουάριος 2013

Οι συγγραφείς διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία των άρθρων τους, αλλά επιτρέπεται η διανομή, η εκτύπωση και γενικά κάθε χρήση ολόκληρου του άρθρου ή τμήματος αυτού, αρκεί να αναφέρεται η πηγή.  Καμιά άδεια δεν απαιτείται από το συγγραφέα ή τον εκδότη.

βλέπε

 

 

Syndicate content