προειδοποίηση

                                           Προειδοποίηση

 Το ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ αποτελεί Πύλη ενημερώσεως Ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας, εκτός από ειδική περιοχή στην οποία λεξικογραφούνται λήμματα συνταχθέντα για ενημέρωση του κοινού. Το Θεματολόγιο Πνευμονολογίας ΔΕΝ έχει κερδοσκοπικές βλέψεις. Ενθαρρύνεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη λήψη πληροφοριών Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ αποσκοπούν στην εκπαίδευση κι ενημέρωση ΜΕ κανένα τρόπο δεν αποτελούν διαγωστικέ ςή θεραπευτικές υποδείξεις και οι συγγραφείς με τις καταχωρήσεις τους στην ιστοσελίδα αυτή δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη διαγνώσεως ή θεραπείας εξατομικευμένων περιπτώσεων, που παραμένουν στη δικαιοδοσία του θερπάποντος Ιατρού, ως μόνου υπεύθυνου για τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζει για τη διάσωση του ασθενούς του.