Σύγχρονος κόσμος και αναπνευστική λειτουργία

 

βλέπε: Αναπνευστική λειτουργία

   Πόλεμος, Κρίση, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση και αναπνευστική λειτουργία

 

1. κρίση

   Οι καταστάσεις κρίσης μπορούν να έχουν διάφορες επιπτώσεις στην αναπνευστική λειτουργία, κυρίως λόγω της αντίδρασης του σώματος στο στρες και της ανάγκης προσαρμογής σε δύσκολες ή απειλητικές για τη ζωή συνθήκες. Ο συγκεκριμένος αντίκτυπος στην αναπνευστική λειτουργία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη φύση της κρίσης, αλλά αναφέρουμε μερικούς γενικούς τρόπους, με τους οποίους οι κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν την αναπνευστική λειτουργία:
Αυξημένος αναπνευστικός ρυθμός: Όταν αντιμετωπίζετε μια κρίση, ενεργοποιείται η αντίδραση του σώματος στο στρες, οδηγώντας στην απελευθέρωση ορμονών του στρες όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Αυτές οι ορμόνες προκαλούν αύξηση του αναπνευστικού ρυθμού, που συχνά αναφέρεται ως υπεραερισμός. Η γρήγορη αναπνοή είναι μια φυσιολογική αντίδραση που στοχεύει στην παροχή περισσότερου οξυγόνου στο σώμα για να προετοιμαστεί για την αντίδραση μάχης ή φυγής.
επιπόλαιη αναπνοή: Σε ορισμένες καταστάσεις κρίσης, τα άτομα μπορεί να εμφανίσουν ρηχή αναπνοή ή αναπνοή στο στήθος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το διάφραγμα τους για να εκτείνουν πλήρως τους πνεύμονες. Η ρηχή αναπνοή μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής οξυγόνου και να αυξήσει τον κίνδυνο υπεραερισμού.Αυξάνει τον αερισμό νεκρού χώρου στους πνεύμονες και το έργο αναπνοής, επιδεινώνοντας την  αναπνευστική λειτουργία. 
Αυξημένος καρδιακός ρυθμός: Μια κρίση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο καρδιακό ρυθμό,  ταχυκαρδία, ως μέρος της αντίδρασης πάλης ή φυγής του σώματος. Αυτός ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός απαιτεί ταχύτερη και βαθύτερη αναπνοή για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση οξυγόνου του σώματος. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιπόλαιη αναπνοή, επειδεινώνει την καρδιακή λειτουργία, καθώς αυξάνει τις απαιτήσεις οξυγόνου στο μυοκάρδιο, αλλά μειώνει την παροχή.  
Συστολή των αεραγωγών: Το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε συστολή των αεραγωγών σε ορισμένα άτομα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την αναπνοή. Αυτή η επίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα με προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθμα, όπου το άγχος μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
Μειωμένη πνευμονική λειτουργία: Η παρατεταμένη έκθεση σε στρες ή καταστάσεις κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο στρες, το οποίο μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανατομική ακεραιότητα των πνευμόνων με την πάροδο του χρόνου. Το χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή στους αεραγωγούς και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ή επιδείνωση αναπνευστικών παθήσεων.
Κορεσμός οξυγόνου: Σε ακραίες καταστάσεις κρίσης, όπως τραύμα ή οξείες ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χσσημειώνεται μείωση των επιπέδων κορεσμού οξυγόνου λόγω παραγόντων, όπως σοκ ή τραυματισμός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη και επιπόαιη αναπνοή ως αντισταθμιστική αντίδραση στα μειωμένα επίπεδα οξυγόνου. Σύνδρομο υπεραερισμού: Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα μπορεί να εμφανίσουν σύνδρομο υπεραερισμού κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Αυτό χαρακτηρίζεται από υπερβολική και γρήγορη αναπνοή που μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως ζάλη, αιμωδίες και δύσπνοια.Οφείλεται στην υποκαπνία (μείωση της PaCO2), που μπορεί να ναχθεί σε αναπνευστική αλκάλωση. Όχι σπάνια, ενεργοποιούνται διορθωτικοί μηχανισμοί, και προκαλείται αντιρροπιστική μεταβολική οξέωση, προκειμένου το pH να επιστρέψει προς τα φυσιολογικά του όρια και να αποκατασταθεί η οργανική ομοιοστασία. Στην πραγματικότητα, ο οργανισμός επιβαρύνεται με την 'αντίθετη' διαταραχή.  
Συχνά προκαλείται από άγχος ή πανικό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν μέρος της φυσικής αντίδρασης του σώματος σε καταστάσεις κρίσης, μπορεί μερικές φορές να είναι αντιπαραγωγικές ή ακόμα και επιβλαβείς· εάν επιμένουν ή γίνονται χρόνιες. Το μακροχρόνιο στρες και τα αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να είναι αλληλένδετα, οπότε η διαχείριση του στρες και η χρήση τεχνικών χαλάρωσης μπορεί να είναι σημαντική για τη διατήρηση της υγιούς αναπνευστικής λειτουργίας, ειδικά για άτομα με προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις. 

 

2. Κλιματική αλλαγή και αναπνευστική λειτουργία

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναπνευστική λειτουργία, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Ακολουθούν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την αναπνευστική υγεία:
Αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνοντας τα επίπεδα του τροποσφαιρικού όζοντος, των σωματιδίων και άλλων ρύπων. Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων όπως άσθμα, βρογχίτιδα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πιο συχνά και σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα σε άτομα με προϋπάρχουσες παθήσεις.
Πολλαπλασιασμός αλλεργιογόνων: Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι
μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες καλλιεργητικές περιόδους για φυτά που παράγουν αλλεργιογόνο γύρη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο αριθμό γύρης και μεγαλύτερες εποχές αλλεργίας, συμβάλλοντας σε αλλεργικές αναπνευστικές καταστάσεις όπως η κνίδωση, η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα.
Ασθένειες που σχετίζονται με τη θερμότητα: Τα ακραία θερμικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορούν να οδηγήσουν σε ασθένειες που σχετίζονται με τη θερμότητα, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν το αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας γρήγορη αναπνοή, δύσπνοια, αφυδάτωση και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με τις προσπάθειες του σώματος να αντιμετωπίσει τη θερμοπληξία.
Ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επεκτείνει το γεωγραφικό φάσμα των φορέων που μεταφέρουν ασθένειες, όπως τα κουνούπια και τα τσιμπούρια. Ασθένειες όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου και η νόσος Lyme μπορεί να έχουν αναπνευστικά συμπτώματα ως μέρος της κλινικής τους εμφάνισης. Η πανδημία COVID-19, μπορεί, επίσης να συζητηθεί στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. 
Πυρκαγιές: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των δασικών πυρκαγιών σε ορισμένες περιοχές. Ο καπνός των πυρκαγιών περιέχει σωματίδια και τοξικές χημικές ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το αναπνευστικό σύστημα. Η έκθεση στον καπνό των πυρκαγιών μπορεί να επιδεινώσει τις αναπνευστικές παθήσεις και να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική δυσχέρεια. σε μεγάλες αποστάσεις και για μεγάλο διάστημα από τον τόπο και το χρό0νο εκδήλωσής τους.
Ακραία καιρικά φαινόμενα: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε πιο συχνά και σοβαρά ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τυφώνες και πλημμύρες. Αυτά τα γεγονότα μπορούν να διαταράξουν τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τα άτομα με αναπνευστικές παθήσεις να διαχειριστούν την υγεία τους κατά τη διάρκεια και μετά από κρίσεις.
Αλλαγές στα πρότυπα μολυσματικών ασθενειών: Τα μεταβαλλόμενα κλιματικά πρότυπα μπορούν να επηρεάσουν την κατανομή και τον επιπολασμό μολυσματικών ασθενειών, μερικές από τις οποίες μπορούν να επηρεάσουν το αναπνευστικό σύστημα. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση αναπνευστικών ιών όπως η γρίπη και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός. 
Θύελλες σκόνης: Οι αλλαγές στο κλίμα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στα καιρικά πρότυπα που αυξάνουν τη συχνότητα και την ένταση των καταιγίδων σκόνης. Η εισπνοή σωματιδίων σκόνης μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα, να επιδεινώσει τις αναπνευστικές παθήσεις και να αυξήσει τον επιπολασμό λοιμωδών νοσημάτων, καθώς όπως είναι γνωστό τα αιωρούμενα σωματίδια (=σκόνη) είναι οχήματα μεταφοράς αλλεργιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών. Σημειώνουμε εδώ, ότι τα πρώτα κρούσματα πυρετού ιού του δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν στην ...Νέα Υόρκη. 
Μετανάστευση και εκτοπισμός: Η μετανάστευση που προκαλείται από το κλίμα και ο εκτοπισμός πληθυσμών μπορεί να οδηγήσει σε ανοίκιες και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων και εξάπλωσης ασθενειών.
  Για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αναπνευστική υγεία, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω μέτρων ελέγχου της ρύπανσης, την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας που σχετίζονται με το κλίμα. Τα άτομα με αναπνευστικές παθήσεις θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας τους, όπως να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τις προβλέψεις γύρης και να διαθέτουν σχέδιο για τη διαχείριση της κατάστασής τους κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων.

 

3. Μετανάστευση και αναπνευστική λειτουργίσ

Η μετανάστευση μπορεί να έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες επιπτώσεις στην αναπνευστική λειτουργία, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η υγεία του μετανάστη, οι συνθήκες μετανάστευσης και το περιβάλλον στον τόπο προορισμού. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η μετανάστευση μπορεί να επηρεάσει την αναπνευστική υγεία:

Νέα αλλεργιογόνα: Οι μετανάστες που μετακινούνται σε μια νέα περιοχή ή χώρα μπορεί να συναντήσουν διαφορετικά περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, όπως γύρη από άγνωστα φυτά ή μούχλα που είναι πιο διαδεδομένα στη νέα τοποθεσία. Αυτή η έκθεση σε νέα αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και να επιδεινώσει αναπνευστικές καταστάσεις όπως αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα.
Ποιότητα αέρα: Η ποιότητα του αέρα στον προορισμό του μετανάστη μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον τόπο προέλευσής του. Για παράδειγμα, η μετακίνηση από μια αγροτική περιοχή με καθαρότερο αέρα σε μια αστική περιοχή με υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων. Αντιστρόφως, η μετάβαση από μια μολυσμένη αστική περιοχή σε ένα καθαρότερο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της αναπνευστικής υγείας.
Έκθεση σε μολυσματικές ασθένειες: Οι μετανάστες μπορεί να εκτεθούν σε νέους μολυσματικούς παράγοντες ή διαφορετικά στελέχη παθογόνων στο νέο τους περιβάλλον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αναπνευστικές λοιμώξεις που μπορεί να μην έχουν αντιμετωπίσει προηγουμένως. Ο κίνδυνος αναπνευστικών λοιμώξεων μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η κατάσταση εμβολιασμού, η ανοσολογική λειτουργία και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα, κιόλας, οι μετανάστες μπορεί να μεταφέρουν παθογόνα μικρόβια που ενδημούν στις πατρίδες τους και από τα οποία είχαν μολυνθεί, πριν την μετακίνησή τους. Χαρακτηστικό παράδειγμα ήταν η ευλογιά που μεταφέρονταν από πάσχοντες μετανάστες ή η φυματίωση κατά την μετακίνηση ατόμων από Χώρες με υψηλό δείκτη διαμόλυνσης σε Χώρες με χαμηλό. 
Αλλαγές στο κλίμα: Η μετανάστευση σε μια τοποθεσία με διαφορετικό κλίμα μπορεί να επηρεάσει την αναπνευστική υγεία. Για παράδειγμα, η μετάβαση από ένα ζεστό, υγρό κλίμα σε ένα κρύο, ξηρό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων και να επιδεινώσει καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή το άσθμα.
Άγχος και ψυχική υγεία: Η μετανάστευση μπορεί να είναι μια αγχωτική εμπειρία, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες και τα άτομα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν λόγω συγκρούσεων ή διώξεων. Το στρες και τα θέματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης, μπορεί να έχουν έμμεσες επιπτώσεις στην αναπνευστική λειτουργία. Το άγχος μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τα αναπνευστικά συμπτώματα σε άτομα με παθήσεις όπως το άσθμα.
Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: Οι μετανάστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη νέα τους τοποθεσία, όπως γλωσσικά εμπόδια, έλλειψη ασφάλισης ή έλλειψη εξοικείωσης με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται και να λαμβάνουν θεραπεία για αναπνευστικές παθήσεις.
Επαγγελματική έκθεση: Οι τύποι θέσεων εργασίας και οι βιομηχανίες στις οποίες εργάζονται οι μετανάστες μπορούν να επηρεάσουν την αναπνευστική τους υγεία. Ορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να εκθέσουν τα άτομα σε επαγγελματικούς κινδύνους, όπως σκόνη, χημικά ή αναθυμιάσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.
Πολιτιστικές πρακτικές: Οι πολιτιστικές πρακτικές και παραδόσεις στη νέα κοινότητα του μετανάστη μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αναπνευστική υγεία. Για παράδειγμα, η έκθεση στην εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση από τις πρακτικές μαγειρέματος ή τη χρήση ορισμένων παραδοσιακών θεραπειών μπορεί να επηρεάσει την αναπνευστική λειτουργία.