Κίνηση του "Θεματολογίου Πνευμονολογίας"

 

 

To ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ διανύειι την 108η εβδομάδα "διαδικτυακής πτήσεως" Tα παραπάνω γραφηματα  (χρονοσειρά επισκέψεων/προβολών σελίδων ανά μήνα) προέρχεται από εγγραφές του Google/analytics () και με στατιστική προσέγγιση πoλύ ισχυρή (r2 =0.6952 και 0.62 αντίστοιχα) ερμηνεύεται ως μηνιαία αύξηση των επισκέψεων κατα ~280 νέες επισκέψεις και ~600 επιπλέον προβολές σελίδων του ανά μήνα. Ακολουθεί η κρίση της google/analytics για το ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ (http://respi-gam.net)