Β

 
Β2-μακροσφαιρίνη
Β-αδρενεργικοί υποδοχείς
κάνε κλικ!

Β-αδρενεργικοί υποδοχείς, ενεργοποίηση
β-αποκλειστές
Β2-διεγέρτες
βαθμονομήσεως Σύστημα karnofski
Βαλβιδοπάθειες
Βαρομετρική πίεση
Βαρνιδιπίνη
Βαροπαραρινοκολπίτις
Βαροτραύμα Α'|βαροτραύμα Β'|
Βενζένιο
Βηρυλίωση
ΒΗΧΑΣ
Βηχική συγκοπή
Βίαια εκπνεόμενος όγκος %, forced expiratory volume percent, FEVT%,, FEV2%,FEV3%.
Βίαια εκπνεόμενος όγκος στο 1ο δευτερόλεπτο, forced expiratory volume in 1st sec.
Βίαιη εισπνευστική ζωτική χωρητικότητα, forced inspiratory vital capacity, FiVC
Βίαιη εκπνευστική ταχύτητα ροής 25%-75%VC, forced expiratory flow rate, 25%-75%VC|

κάνε κλικ

Βιολογικοί δείκτες
Βιομιμητικά συστήματα
βιοπολιτική της γήρανσης
Βιοπολιτική της υγείας
Βιοστατιστική θεωρία του Boorse
Βιοτραύμα
Βιοφίλμ
Βιοψία
Βιοψία, υγρή
Β-λακτάμη
Βλέννη, mucus
Βλεννογλοίωση
Βλεννογόνος υμένας

κάνε κλικ

ΒΛΕΝΝΟΚΡΟΣΣΩΤΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Βλεννοκροσσωτή συσκευή, mucociliary escalator
Βλεφαρίδα - cilium
Βλεφαροτοξίνες
Βομβεσίνη
Βοσεντάνη
Βοτρύδιο
Bράγχος φωνής
βραδυκαρδία
Βραδυκινίνη
Βραδύπνοια
Βρογχαδενίτις
Βρογχεκτασίες 6η αναθεώρηση 4/2019
βρογχεκτασίες εξ έλξεως
Βρογχικές εκκρίσεις
Βρογχικές πρωτεΐνες
Βρογχική αναπνοή
Βρογχική αντιδραστικότητα
Βρογχική θερμοπλαστική
Βρογχική κυκλοφορία
Βρογχική νευρίτις
ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
Βρογχικό επιθήλιο
Βρογχικοί αδένες
Βρογχικός τόνος
Βρογχιόλια
ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΕΣ 5η αναθεώρηση, 5/2016
βρογχιολίτις αναπνευστική

κάνε κλικ

βρογχιολίτις συγκλειστική-συμφυτική
βρογχιολίτις κυτταρική
Βρογχίτις, οξεία
βρογχίτις ηωσινοφιλική
βρογχογραφία
Βρογχοδιασταλτικά Φάρμακα
βρογχοδιαστολή
Βρόγχοι
Βρογχοκήλη κατιούσα
Βρογχοκυψελιδικές εκπλύσεις
Βρογχοπνευμονικές δυσπλασίες, συγγενείς
Βρογχοπνευμονικό απόλυμμα
βρογχομαλακία
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
βρογχοσκόπηση, εικονική
Βρογχόσπασμος
-βρογχόσπασμος, παράδοξος
-βρογχόσπασμος εξ ασκήσεως
Βρογχοσπαστικό πεπτίδιο πνεύμονος

κάνε κλικ

Β-υδροξυβουτυρικό οξύ
Βυσσίνωση