Βλεννογόνος υμένας

Στιβάδες επιθηλιακών κυττάρων που αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον.