Ιδιοπαθής διάμεση Πνευμονία - ακτινολογικά πρότυπα

Μεγάλη ποικιλία διακριτών μεταξύ τους παθολογικών εκτροπών μπορεί να εκφράζονται ακτινολογικά με διάχυτα διηθήματα, που εκτείνονται σ΄ένα ευρύ φάσμα παθολογικών, από οξείες καταστάσεις μέχρι χρόνια νοσήματα/παθήσεις. Έτσι ώστε:
-η αναγνώριση διάχυτων πνευμονικών διηθημάτων στην ακτινογραφία θώρακος είναι πολύ συχνό κλινικό εύρημα.
-η συνήθης ακτινολογική εικόνα, τυπική διάμεσης πνευμονίας, εμφανίζεται στον πίνακα 1(1), όπου απεικονίζεται περίπτωση ασθενούς με νόσο εκτροφέων πτηνών.
Τα ακτινολογικά ευρήματα, γενικά, καθώς έχουν διερευνηθεί με τη βοήθεια της HRCT αποτελούν συνδυασμό άλλοτε άλλης αναλογίας "πρότυπων" ακτινολογικών "σημείων", με ξεχωριστές ιδιότητες.
Γενικά, μπορεί να περιγραφούν τα καταχωρούμενα στον πίνακα 1, ακτινολογικά πρότυπα. |εικόνα της κυψελιδικής πληρώσεως |διάμεσες πνευμονοπάθειες|διάμεση πνευμονική ίνωση| Η βοήθεια που εισφέρει η HRCT είναι ανεκτίμητη, καθώς η συμβατική ακτινογραφία δεν επαρκεί για κλινικές απαντήσεις αναφορικά με τη διάγνωση, την έκταση της παθήσεως και την πρόγνωση (&, &, &), όπως αποδεικνύεται από την ταχυτάτη διάδοσή της, μετά την εισαγωγή της.  Ενώ στις κλασικές αξονικής τομογραφίες παραλαμβάνονται τομές πάχους 0.7-1.0 mm, με την HRCT μπορεί να παραληφθούν τομές 1.0-1.5 mm, ανά διαστήματα 10 mm, δυνατότητα με την οποία μπορεί να ανακτηθεί ολόκληρη η πνευμονική δομή, με τρόπο που δεν επιτυγχάνευται με την κλασική υπολογιστική τομογραφία.
Σε ασθενείς με υπόνοια διάμεσης πνευμονοπάθειας, βάσει των κλινικών, ακτινογραφικών ευρημάτων, καθώς και από τα ευρήματα από τον λειτουργικό έλεγχο αναπνοής, διενεργείται υπολογιστική τομογραφία υψηλής διακριτικής ικανότητας, με σκοπό να ταυτοποιηθεί το υιοθετηθέν πρότυπο βλάβης, η κατανομή του, η έκταση, των ακτινομορφολογικών προτύπων που διέπουν τη βλάβη, την συνύπαρξη βρογχεκτασιών, και την αναγνώριση συνοδών φαινομένων, όπως η λεμφαδενοπάθεια.
Διάφορες παθολογικές καταστάσεις εκδηλώνονται με ιδιαίτερα ακτινολογικά πρότυπα, όπως  βλέπε: ακτινογραφικά πρότυπα παρεγχυματικών παθήσεων.
προοδευτική μαζική πνευμονική ίνωση.
Παραπλεύρως, ακτιονογραφία ανδρός, 70, με προοδευτική δύσπνοια, μη μουσικούς ήχους και πληκτροδακτυλία, με περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότηας αερισμού και μείωση της ικανότητας διαχύσεως. Ο δικτυακός τύπος βλάβης στην ακτινογραφία, είναι συμβατός με ΙΠΙ χρονολογουμένης από μακρού. ΤΑ γλυκοκορτικοειδή δεν απέδοσαν και ο ασθενής κατέληξε 1 χόνο αργότερα.
εικόνα μελιττοκηρύθρας
Η εικόνα μελιττοκηρύθρας χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση παχυτοιχωματικών, αεροπληθών, με κοινά τοιχώματα κύστεων, που, γενικά, αποτυπώνουν την σε τελικά στάδια διάμεση ίνωση.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, συνοδεύονται από βρογχεκτασίες εξ έλξεως. εικόνα 2. Πρότυπο μελιττοκηρύθρας επί αξονικής τομογραφίας. Στην εικόνα, επί ασθενούς με συνήθη διάμεση πνευμονία διακρίνονται πολλαπλοί κυστικοί αεροχώροι, αχυτοιχωματικοί, που κείνται υπολευρίως, στις προσθιοπλάγιες λήψεις, και το δεξιό παρασπονδυλικό τμήμα του πνεύμονος (βέλη).
Το πρότυπο αυτό βλάβης, ονομάζεται εικόνα μελιττοκηρύθρας και προδίδει σοβαρή διάμεση ίνωση. Στην εικόνα, επίσης, αναγνωρίζονται εξ έλξεως βρογχεκτασίες, στο δεξιό μέσο λοβό, που προκαλούνται από την έλκουσα τα τοιχώματα των βρόγχων ίνωση. 
Η αρχιτεκτονική των πνευμόνων κατ