Ακτινογραφικά πρότυπα παρεγχυματικών παθήσεων

 • αδρά, διακρίνονται 4 ακτινολογικά πρότυπα
►πύκνωση
 • διαφορική διάγνωση
  • λοβαία πύκνωση
  • διάχυτη πύκνωση
  • πολυεστιακή
 • διάμεσα νοσήματα
  • διαφορική διάγνωση επί HRCT
  • Συνήθης διάμεση πνευμονία, UIP
  • διάμεσες πνευμονίες
►ατελεκτασία
  • λοβαία ατελεκτασία
  • στρίγγυλη ατελεκτασία
►Οζίδια
 •  
►εις ►μάζες
 • οδηγίες Fleischner Society για την παρακολούθηση οζιδίων
 • πολλαπλές μάζες
 • βύσματα βλέννης
 • μείωση ακτινολογικής πυκνότητας ή υπερδιαφάνεια
  • κοιλότητες
  • πνευματοκήλη

 1. Πύκνωση.
  1. οξείες: λοίμωξη, Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρεις των ενηλίκων, κυψελιδική αιμορραγία, εισρόφηση, οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία, οξεία διάμεση πνευμονία, κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία (που επίσης ονομάζεται ιδιοπαθής συγκλειστική βρογχιολίτις με οργανούμενη πνευμονία, ΒΟΟΡ),
  2. χρόνιες. χρόνιες λοιμώξεις (:φυματίωση, μυκητιάσεις), χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία, κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, λεμφοπαραγωγικά νοσήματα, βρογχιολοκυψελιδικό Ca, πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση, σαρκοείδωση (σπάνια). 
 2. γραμμοειδείς, δικτυώδεις σκιάσεις.
  1. οξείες. λοιμώξεις (ιογενείς, μυκόπλασμα), πνευμονικό οίδημα
  2. χρόνιες. ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση ή συνήθης διάμεση πνευμονία, νοσήματα του συνδετικού ιστού-συνδεόμενα με πνευμονική ίνωση, αμιάντωση, σαρκοείδωση, πνευμονία εξ υπεραισθησίας, φαρμακοεπάγωγες πνευμονοπάθειες.
 3. μικρές, οζώδεις σκιάσεις(στρόγγυλες, διαμέτρου<1 cm).
  1. οξείες. λοιμώξεις (κεγχροειδής φυματίωση, μυκητιασικές ή ιογενείς λοιμώξεις, πνευμονία εξ υπερευαισθησίας (ασαφώς περιγραμμένες, κεντροβοτρυδιακές),
  2. χρόνιες. πνευμονία εξ υπερευαισθησίας πυριτίαση, πνευμονοκονίωση των ανθρακορύχων, αναπνευστική βρογχιολίτις, μεταστάσεις, κυψελιδική μικρολιθίαση.
 4. κυστικοί αεροχώροι
  1. οξείες. πνευμoνία από πνευμονοκύστι carinii, (&) σηπτικά έμβολα
  2. χρόνιες. Ιστιοκύτωση Χ, πνευμονική λεμφαγγειολυομυομάτωση, εικόνα μελιττοκηρύθρας, προκαλούμενη από IPF ή άλλες καταστάσεις, μεταστατικές παθήσεις (σπάνια). (βλέπε: Cysts, cavities, and honeycombing in multisystem disorders: differential diagnosis and findings on thin-section CT).
 5. εικόνα θαμβής υάλου
  Η εικόνα θαμβής υάλου εμφανίζεται στις HRCT επί ασθενών με τις παράτω παθήσεις, κυρίως την κρυπτογενή ινώδη κυψελιδίτιδα, π.χ., που αντιστοιχεί σε ένα κυτταρικό πρότυπο των ιστολογικών μελετών όπου υπάρχει ένα δικτυώδες πρότυπο που συχνά αποτελείμ ένδειξη ινώσεως με μεπριρισμένο βαθμό ενεργού φλεγμονής, κια λιγότερη απαντητικόττηα στα κορτικοειδή. Μερικοί σύγχρονοι πολυτομικοί αξονικοί τομογραφάφοι έχουν την ικανότητα  να λαμβάνου πολυ γρήγορες ελικοειδείς τομές, υπό χαμηλότερη ακτινοβολία, με έγχυση ακτινοσκιερής ουσίας, σε μια περιφερική φλέβα. Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαι την ταυρτοποίηση πνευμονικής εμβολής επί θρομβοεμβολικής νόσου. .
   
  1. οξείες. Λοιμώξεις (πνευμονοκύστις cariniii, κυτταρομεγαλοϊός), πνευμονικό οίδημα, αιμορραγία, πευμονία εξ υπερευαισθησίας, οξεία έκθεση σε εισπνοές ταξικών ουσιών, φαρμακοεπάγωγες πνευμονοπάθειες, οξεία διάμεση πνευμονία, 
  2. χρόνιες.  μη ειδική διάμεση πνευμονία (ιδιοπαθής ή σχετιζόμενη με υποκείμενη πάθηση, π.χ., κολαγόνωση), αναπνευστική βρογχιολίτις συνδεόμενη με διάμεση πνευμονοπάθεια, αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, φαρμακοεπάγωγες πνευμονοπάθειες, πνευμονική, κυψελιδική πρωτεΐνωση. 
 6. πάχυνση ενδολοβιδίων διαφραγμάτων
  1. οξείες. πνευμονικό οίδημα,
  2. χρόνιες. λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση, πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση, σαρκοείδωση, πνευμονική φλεβοαποφρακτική νόσος.
 7. κοιλότητες
  1. απόστημα (χρυσίζων σταφυλόκοκκος Staph aureus, κλεμπσιέλλα, Klebsiella και ψευδομονάδα, Pseudomonas)
  2. βρογχογενής καρκίνος εκ πλακωδών επιθηλίων
  3. φυματίωση
  4. κοκκιωμάτωση Wegener
  5. πνευμονική εμβολή
  6. ρευματοειδής αρθρίτις
  7. ασπεργίλλωση, ιστοπλάσμωση, κοκκιωμάτωση

 

 1. ακτινολογικά "πρότυπα" επί διηθητικών βλαβών στον πνεύμονα

  1

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΗΘΗΜΑΤΩΝ
  κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακος ασθενούς με νόσο εκτροφέων πτηνών. Διακρίνεται διάχυτη διηθητική νόσος που χαρακτηρίζεται από πολύάριθμες ασαφώς αφοριζόμενες οζώδεις σκιάσεις.
  View full-size image.

  2

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΥΚΝΩΣΕΩΣ
  χαρακτηριστικά ευρήματα πυκνώσεως, επί χρόνιας ηωσινοφιλικής πνευμονίας. Προς παρατήρηση, οι πολυεστιακή κατανομή πυκνώσεως, που στην περίπτωση εδω, έχει περιφερική κατανομή. Η κρυπτογενής οραγνούμενη πνευμονία έχει, επίσης, ανάλογη κατανομή
  View full-size image.

  3

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΟΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΕΩΝ
  HRCT περιπτώσεως συνήθους διάμεσης πνευμονίας. Τα ευρήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά  και περιλαμβάνουν, επίσης, την εικόνα μελιττοκηρύθρας. Τυπικά, έχουν περιφερική κατανομή και συγκεντρώνονται στις βάσεις των πνευμόνων. Παρατηρούνται εξ έλεξεως βορογχεκτασίες.  
  View full-size image.

  4

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΡΡΕΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΖΙΔΙΩΝ
  HRCT ασθενούς με πνευμονία εξ υπερευαισθησίας. Σημειώνονται διάχυτα, ασαφώς αφοριζόμενα συρρέοντα μικροοζίδια, με εικόνα θαμβής υάλου. Η εικόνα είναι συμβατή με υποξία μορεφή υποξεία πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας.
  View full-size image.

  5

  ΠΡΟΤΥΠΟ  ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΕΩΝ
  HRCT ασθενούς με λεμφαγγειολυομυομάτωση. Διάχυτες καλώς αφοριζόμενες "μικροκύστεις", παρούσες καθ΄όλη την έκταση των πνευμόνων, με ομοιογενή κατανομή, Το πνευμονικό παρέγχυμα, μεταξύ των κύστεων, έχει φυσιολογική εμφάνιση.

  6

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΑΜΒΗΣ ΥΑΛΟΥ
  HRCT ασθενούς με αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία. Σημειώνεται ως εικόνα μωσαϊκού, η εικόνα "θαμβής υάλου". Πολλά λοβίδια δεν έχουν επινεμηθεί, ανάμεσα στις βλάβες. Σημειώνεται ότι στις περιοχές με εικόνα θαμβής υάλου, τα αγγεία είναι ορατά. Το σημείο αυτό χρησιμοποιείται για τον ορισμό της. 

  7

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΣΟΛΟΒΙΔΙΩΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

  HRCT επί ασθενούς με λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση. Παρατηρείται πάχυνση των μεσολοβιδίων διαφραγμάτων, που ροίζουν τα δευτερογενή λοβίδια. η λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση τείνει να είναι πολυεστιακή, αντίθετα, από το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, το οποίο τείνει να είναι περισσότερο διάχυτο και συνοδεύεται από αμφοτερόπλευρες υπεζωκοτικές συλογές. Ηπαρουσία οζιδίων κατά μήκος των λοβιδιακών διαφραγματίων χαρακτηρίζει την λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση  

  View full-size image.

  8

  HRCT ασθενούς με συνήθη διάμεση πνευμονία, στην οποάι αναδεικνύονται εκτεταμένες, υποπλεύριες περιοχές με εικόνα μελιττοκηρύθρας. Τις συνοδεύουν υποπλέυριες περιοχές δικτυακών βλαβων. Αναγνωρίζονται, ακόμη βρογχεκτασίες εξ έλξεως.

βλέπε: Ιδιοπαθής διάμεση Πνευμονία - ακτινολογικά πρότυπα