πνευμονία μη βακτηριακκή

ιογενής πνευμονία

Παρ΄όλο ότι οι ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού είναι κοινές και εκδηλώνονται σε mini επιδημίες, οι ιογενείς πνευμονίες είναι σπάνιες σε μη ανοσοκατεσταλμένα άτομα, με εξαίρεση τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Αναγνωρίζονται 4 τύποι ιογενών πνευμονιών στα ανοσοκατεσταλμένα παιδιά: οι πνευμονίες εξ ιού γρίππης, παραγρίππης, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, αδενοϊών. Η πνευμονία αναγνωρίζεται στο 20-40% των ιογενών λοιμνώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά. Στους ενήλικες, η γρίππη είναι η συχνότερη αιτία ιογενούς πνευμονίας, ενώ πνευμονία μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην πορεία ιογενούς λοιμώξεως, ιλαράς, ανεμευλογιάς ή από χανταϊούς.

μικροβιολογικός έλεγχος πνευμονίας κοινότητας (αθροιστικά αποτελέσματα 4 μελετών (Ν=751)
μικροβιολογική διάγνωση 39-76%
βακτηρίδια 20-48%
ιοί 15-30%
μικτά αίτια 8-27%

 

εικόνα 1.

 

 

 

 

 

ιογενείς πνευμονίες
παρασιτική πνευμονία
λιποειδής πνευμονία

|εικόνα θαμβής υάλου|ο ρόλος των ENaC στις πνευμονοπάθειες|