ο ιός της ανεμευλογιάς Varicella, zoster virus, VZV

  File:Varicella (Chickenpox) Virus PHIL 1878 lores.jpg
ανεμευλογιά
επουλωμένη πνευμονία από ανεμευλογιά
 

O ιός της ανεμευλογιάς, ζωστήρος είναι μέλος μιας οικογένειας ερπητοϊών, γνωστής ότι προσβάλλει τον άνθρωπο και τα σποδυλωτά, προκαλώντας στα παιδιά και τους ενήλικες, ανεμευλογιά (chicken-pox) και στους ενήλικες (και σπάνια στα παδιά) έρπη ζωστήρα.
Οξεία λοιμώδης νόσος, η ανεμευλογιά, προσβάλλει, συνήθως, παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών, και μεταδίδεται με τα σταγονίδια, από άτομο σε άτομο. Μετά επώαση,2-3 εβδομάδες, 17-21 ημέρες, οι ασθενείς εμφανίζουν πυρετό, κακουχία, ανορεξία και λεμφαδενοπάθεια. Ακολουθεί η έκθυση ενός κνησμώδους εξανθήματος, που μπορεί να προκαλέσει δριφάδες, που άρχεται ως κηλίδα, εξελίσσεται σε φυσαλίδα με ερυθρή βάση και μετατρέπεται σε εφλεκίδα, πριν εσχαροποιηθεί. Και οι τρείς μορφές μπορεί να είναι ταυτόχρονα παρούσες στον ίδιο ασθενή. Το κνησμώδες εξάνθημα εντοπίζεται αρχικά στον κορμό, στο πρόσωπο, στο κρανίο, αλλά σύντομα επεκτείνεται στα άνω άκρα και, σπανιότερα, στους μηρούς. Οι δριφάδες μπορεί να επιμολυνθούν και να προκαλέσουν απόστημα, ερυσίπελας ή ακόμη και σηψαιμία. Μποrεί να εμφανιστούν ενανθήματα, όπως στον βλεννογόνου του λάρυγγα και του κόλπου.

Η πνευμονία από ιό της ανεμευλογιάς, συνήθως εμφανίζεται στους ενήλικες, αποτελεί σοβαρή λοίμωξη για την οποία μπορεί να χρειαστεί νοσοκομειακή νοσηλεία. βλατιδώδςες εξάνθημα και εμβαλωματικές διάχυτες βλάβες στην ακτινογραφία θώρακος. Η πνευμοπνία μπορεί να εμφανίζεται με μικροσκοπικά αποτιτανωμένα κοκκιώματα, σε όλη την έκταση των πνευμονικών πεδίων. με χαρακτηριστική απεικόνιση, που πρέπει να αναγνωρίζονται και ναμην συγχέονται με άλλες διαγνώσεις. κλινική εικόνα
•οξεία λοίμωξη. βήχας, πτύελα, πυρετός, κακουχία, δύσπνοια, κια βλατιδώδες εξάνθημα.
μεταλοιμώδης. ασυμπτωματική
απεικόνιση.

•οξεία λοίμωξη. όπως κάθε βακτηριακή ή μυκητιασική πνευμονία.
μεταλοιμώδης. η εικόνα μπορεί, σπάνια,  να ομοιάζει με κεγχροειδή φυματίωση, ή αποτιτανωμένες μεταστάσεις, π.χ., από Ca θυροειδούς. Η κλινική συσχέτιση είναι διαγνωστική.
•οξεία λοίμωξη. βήχας, πτύελα, πυρετός, κακουχία, δύσπνοια, κια βλατιδώδες εξάνθημα.
μεταλοιμώδης. ασυμπτωματική
διαχείριση.

•οξεία λοίμωξη. Επείγουσα αντιμετώπιση. παροή οξυγόνου. αντιική θεραπεία. μπορεί να απαιτηθούν κορτικοειδή. μπορεί αν απαιτηθεί μηχανική υπσοτήριξη της αναπνοής.
μεταλοιμώδης. δεν απαιτείται ιδιαίτερη θεραπεία.


 

 

Το ενάνθημα στο λάρυγγα μπορεί να προκαλέσει οίδημα της γλωττίδας και να απειλήσουν τη ζωή του ασθενούς. Η ανμευλογικά μπορεί να αποβεί θανατηφόρος σε παιδιά με λευχαιμία ή σε παιδιά υπό κορτικοειδή.
Ο ιός της ανεμευλογιάς μπορεί να αναζωπυρωθεί στην ενήλικη ζωή και να προκαλέσει έρπη ζωστήρα, ένα εξαιρετικά επώδυνο εξάνθημα, που νευρομικής κατανομής, με ισχυρό πόνο που προηγείται κατά 1 περίπου εβδομάδα της εκθύσεως του εξανθήματος. Προσβάλλει ενήλια, συνήθως, άτομα, ηλικίας, μέχρι 50 ετών.
Η ανεμευλογιά προκαλεί πνευμονία στους ενήλικες, αλλά η επιπλοκή αυτή είναι σπάνια, στα ανοσοκατεσταλμένα παιδιά. Εάν προκληθεί πνευμονία, συνήθως, εντός των πρώτων 4-5 ημερών, από της εκθύσεως του εξανθήματος/ενανθήματος και εκδηλώνεται με βήχα και πλευρωδυνία, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανισθεί αιμόπτυση. Ταυτόχρονα, μπορεί να προσβληθούν άλλα όργανα, όπως το ήπαρ, οι νεφροί, η καριδά, και ο εγκέφαλος.
Η ακτινογραφία αναδεικνύει διάχυτα, μικρά οζώδη διηθήματα, πυλαία λεμφαδενοπάθεια και πλευριτική συλλογή. Μετά τη λύση, τα οζίδια μπορεί να αποτιτανωθούν και να παραμείνουν εφ΄όρου ζωής.
Ο ιός της ανεμευλογιάς μπορεί να διαγνωσθεί με κυτταρολογική εξέταση υλικού από τις βλάβες στο δέρμα ή τον βλεννογόνο (π.χ., το επίχρισμα Tzank, με το οποίο αναζητούνται πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα), αν και η ευαισθησία της μεθ΄λοδου αυτής είναι χαμηλή. Ο ιός μπορεί να εντοπισθεί με μεθόδους PCR (: polymerase
chain reaction), ενώ διατίθενται σιερά δθιαγνωστικών τεχνικών, μεταξύ των οποίων ανίχνευση αντισωμάτων, μέσω ανοσοφθορισμού και η ELIZA.
Θεραπευτικώς, ο κνησμός αντιμετωπίζεται με χορήγηση διφαινυδραμίνης ή υδροξυζίνης και ο πυρετός που ενδεχομένως να αναπτύξουν με χορήγηση ακεταμινοφαίνης. Προφυλακτικώς σε παιδιά ή ενήλικες με αυξημένο κλίνδυνο, χορηγείται ανοσοσφαιρίνη έναντι του ιού ανεμευλογιάς - έρπητα ζωστήρα. Αντιική θεραπεία χορηγείται στα πρώιμα στάδια, και επιχειρείται με acyclovir (10–12.5mg/kg IV, Χ3 για 7 ημέρες, στους ανσοκατεσταλμένους ξενιστές και σε εκείνους με πνευμονία. Προφυλακτική χορήγηση από του στόματος ακυκλοβίρης μπορεί να είναι αναγκαία σε ηλικιψωμένους, εγκύους ή ασθενείς με χρόνιες αποφρακτικές  πνευμονοπάθειες.