Αναπνευστικό σύνδρομο, σοβαρό, οξύ, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS

Πρόσφατα έχει περιγραφτεί ένα σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, στην Κίνα και τον Καναδά, που αποδίδεται σ΄έναν "νέο" κοροναϊό, που απομονώθηκε από πάσχοντες από SΑRS και άτυπη πνευμονία. Η "πρώτη" επιδημία σημειώθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2002 και Ιουλίου 2003, στην Κίνα. Μέσα σε εβδομάδες, η νόσος διαδόθηκε από το Χογκ-Κογκ και περοσέβαλε άτομα σε 37 χώρες παγκοοσμίως, καταγράφοντας  (Π.Ο.Υ.) 8273 περιπτώσεις, από τις οποίες 775 θάνατοι (θνητότητα 9.6%).

Ο χρόνος επωάσεως κυμαίνεται μεταξύ 2-11 ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων, εκδηλώνονται τα κλινικά (πυρετό, μυαλγίες, λήθαργος, βήχας, κυνάγχη, και άλλα μη ειδικά συμπτώματα) και ακτινολογικά  ευρήματα SARS. Δύσπνμοια, μπορεί να εμφανιστεί αργότερα. Οι ασθενείς μπορεί, αρχικά, να έχουν κλινική εικόνα κοινού κρυολογήματος, αλλά αργότερα, η νόσος τους προσιδιάζει, περισσότερο με γριππώση δυνδρομή.

Δεν φαίνεται ότι υπακούει σε καιμμιά θεραπεία, παρ΄όλο ότι χορηγούνται αντιϊκά σκευάσματα και κορτικοειδή, σε πολλές περιπτώσεις. 

κοροναϊός SARS

Το SARS είναι νόσος του αναπνευστικού, που απολήγει σε σοβαρή νοσηρότητα, καθώς το 10-25% των προσβληθέντων, χρειάζονται νοσηλεία υπό μηχανική αναπνοή σε ΜΕΘ. Οφείλεται σε έναν κοροναϊό. Αρχικά, σε μελέτες υπό το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, απομονώθηκε ένας ιός, που έμοιαζε με παραμυξοϊό, αλλά αργότερα, αναγνωρίσθηκαν χαρακτηριστικά, δηλωτικά ότι πρόκειται γθια έναν μεταπνευμονικό ιό (υπότυπος παραμυξοϊού), στις πνευμονικές εκκρίσεις. Κινέζοι αρευνητές, επίσης, επισήμαναν ότι το SARS θα μπορούσε να οφείελται σ΄ένα παράγοντα προσιδιάζοντα με χλαμύδια, ενώ sτο Ινστιτούτο Pasteur, αταυροποίησαν έναν κοροναϊό, σε δείγματα από 6 πάσχοντες,      

πνευμονία επί ασθενούς με SARS.

 Η θνητότητα, μεταξύ αυτών, υπερβαίνει το 10%. Στους επιβαρυντικούς παράγοντες, συγκαταλέγονται η ηλικία (>60 ετών), σοβαρές συνοσηρότητες, σακχαρώδης διαβήτης και η αρχική αύξηση τωψν συγκεντρώσεων της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) και του αριθμού των πολυμορφοπυρήνων. Επειδή το SARS εμφανίζει πολύ υψηλή μεταδικότητα, συνιστάται η απομόνωση των ιών, σε μονόκλινο δωμάτιο με αρνητικής πίεση). Το νοσηλςυτικό και ιατρικό πρσωπικό, προσερχόμενοι, πρέπει να φέρουν γάντια, προστατευτική στολή, ποδανάρια και μάσκα προσώπου και προστασία των ματιών τους και να πλένουν τα χέρια τους μετά την αφαίρεση των γαντιών. Ο αριθμός των επαγγελματικά εκτεθειμένων στη νοσηλεία των ασθενών αυτών πρέπει να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, ενώ όλες οι ύποπτες ή τεκμηριωμένες περιπτώσεις πρέπει να αναγγέλονται στις τοπικές υγιεονομικές αρχές και, περαιτέρω στον Π.Ο.Υ.