μεθιλαρική πνευμονία, Rubeola (Measles) pneumonia

σύνοψη
πρόδρομο στάδιο: κοινά συνμπτώματα λοιμώξεως του αναπννεσυτικού. Εξανθηματικό στάδιο: πυρετός, εξάνθημα. πυλαία λμφαδενοπάθεια, πλευριτική συλλογή, δσικτυοζώδης διήθηση. Δευτεοπαθής μικροβιακή πνευμονία. Θεραπεία υποστηρικτική και αντιβιοτικά στις επιμολύνσεις. Η εμβολιασμός έχει απολήξει στην μείωση των κρουσμάτων κατά 98%, στις αναπτυγμένες χώρες, κι έχει ωθήσει τη διάμεση ηλικία προσβοής στην εφηβεία.

Ο ιός της ιλαράς ανήκει στην οικογένεια των μυξοϊών, και είναι, επομένως, παρόμοιςο με τον ιό της παραϊνφλουένζα και τον συγκυτιακό ιό. Πύλες εισόδου είναι το αναπνευστικό σύστημα και οι επιπεφυκότες. Το κατώτερο αναπνευστικό πρσβάλλεται σε ποσοστό 50% των ασθενών με ιλαρά, και συνήθως αφορά σε βρογχίτιδα, και πνευμονία. 50% των τελευταίων περιπτώσεων μπορεί να επιπλακούν με επιμολύνσεις από κοινά μικρόβια, Στις ΗΠΑ, το 60% των θανάτων από ιό της ιλαράς, οφείλεται σε μεθιλαρική πνευμονία.

Γενικά η ιλαρά ευθύνεται για:

  • Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις (A81.1)
  • Μεθιλαρική εγκεφαλίτιδα
  • Μεθιλαρική μηνιγγίτιδα
  • Μεθιλαρική πνευμονία
  • Μεθιλαρική μέση ωτίτιδα
  • Κερατίτιδα και κερατοεπιπεφυκίτιδα από ιλαρά (H19.2* )
  • Ιλαρά NOS

Πηγή: www.galinos.gr

Οι ασθενείς με ιλαρά, διατρέχουν ένα αρχικό στάδιο, πρόδρομων συμπτωμάτων, πριν την εμφάνιση του εκανθήματος, που διαρκεί, περίπου 1 εβδομάδα και συνοδεύεται με πυρετό, ρινίτιδα, κακουχία, και ανορεξία. Το βλατιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα άρχεται από το πρόσωπο και τον αυχένα, και προωθείται στον κορμό και τα άκρα. Παρατηρείται πρώιμη λευκοπενία. Η μεθιλαρική πνευμονία προκαλεί πυλαία λεμφαδενοπάθεια, και υπεζωκοτική συλλογή, πέραν των δικτυοζωδών παρεγχυματικών διηθήσεων. Δεν αποκλείεται η δευτοπαθής μικροβιακή πνευμονία.