πνευμονία - αιτιολογία: μυκόπλασμα πνευμονίας

άτυπη πνευμονία
θορυβώδης κλινική εικόνα σε συνδυασμό με περιορισμένα ακτινολογικά ευρήματα

Το Mycoplasma pneumoniae συνήθως αναγνωρίζεται σε μικρές επιδημίες, ιδιαίτερα σε ιδρυματισμένα άτομα, στρατόπεδα, σχολεία κλπ. Η κλινική εικόνα προσιδιάζει μιας άτυπης πνευμονίας, καθώς το Mycoplasma pneumoniae μιμείται την γριππώδη συνδρομή, αλλά με μακροπερίοδο χρόνο επωάσεως, 10-20 ημέρες. ενώ ο πυρετός είναι, συνήθως, κάτω του 39°C. Αναγνωρίζεται σειρά εξωπνευμονικών εκδηλώσεων, όπως αρθραλγίες, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια,  διάρροια, αιμολυτική αναιμία, μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μέση ωτίτις, μυαλγία, μυοκαρδίτις, ηπατίτις, περικαρδίτις, ναυτία,  έμετοι και δερματικές διαβρώσεις. Συχνά εντοπίζονται τρίζοντες. Στην ακτινογραφία θώρακος περιγράφονται διάσπαρτες διηθήσεις εντοπιζόμενες στους κάτω λοβούς. που υποχωρούν πολύ αργά, σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. Η πλευριτική συλλογή και η μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια είναι πολύ σπάνιες.

Σε διάστημα μερικών ημερών, τα συμπτώματα υποχωρούν, αν και παραμένει πυρέτιο και βήχας. Ιστορικό πρόσφατης λοιμώξεως ανωτέρων αναπνευστικών οδών καταγράφεται σε πάνω από 50% των περιπτώσεων.

flash Card: μυκόπλασμα πνευμονίας

Μυκόπλασμα πνευμονίας

Το Mycoplasma pneumoniae είναι αιτία της άτυπης πνευμονίας που συχνά προσβάλλει νεαρά άτομα. συνοδεύεται από αριθμό χαρακτηριστικών επιπλοκών όπως πολύμορφο ερύθημα και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Επιδημίες από Mycoplasma pneumoniae, κλασικά, παρατηρούνται κάθε 4 ώρες. Είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι η άτυπη πνευμονία δεν απαντούν στις πενικιλλίνες και τις κεφαλοσπορίνες, λόγω της ελλείψεως πεπτιδογλυκάνης στο κυτταρικό τους τοίχωμα.

μορφές

 • η νόσος έχει βαθμιαία και παρατεταμένης διάρκειας εγκατάσταση
 • συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, των οποίων κλασικά προηγείται ξηρός βήχας.
 • αμφοτερόπλευρη πύκνωση στην ακτινογραφία θώρακος.
 • καταγράφονται οι εξής επίπλοκές

επίπλοκές

 • κρυοιζηματίνες (IgM) μπορεί να προκαλέσουν αιμολυτική αναιμία, θρομβοκυτοπενία
 • πολύμορφο ερύθημα, οζώδες ερύθημα,
 • μηνιγγοεγλεφαλίτις, σύνδρομο Guillain-Barre
 • φυσαλιδώδης μυριγγίτιδα:επώδυνες φυσαλίδες στην τυμαπνική μεμβράνη
 • περικαρδίτις/μυοκαρδίτις
 • επιπλοκές από το ΓΕΣ: ηπατίτις, παγκρεατίτις
 • επίπλοκές από τους νεφρούς:οξεία σπιραματονεφρίτιδα

Διερεύνηση

 • η διάγνωση βασίζεται στις ορολογικές εξετάσεις του μυκοπλάσματος
 • θετική δοκιμασία για κρυο ιζηματίνες

Θεραπεία

 • ερυθρομυκίη, κλαριθρομυκίνη
 • τετρακυκλίνες όπως doxycycline, είναι ένα εναλλακτικό σχήμα,. Δεν χορηγείται σε εφήβους, ηλικίας <18 ετών, λόγω εναποθέσεως χρωστικής στα δόντια.