πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένων

Η ανοσοκαταστολή, οποιασδήποτε αιτιολογίας (πίνακας) αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου λοίμωξη και φλεγμονή των κατώτερων πνευμονικών πεδίων, με υψηλούς δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας. Η ανοσοκαταστολή και, επομένως, υψηλός κίνδυνος προσβολής από μικροβιακή πνευμονία οφείλεται σ΄ένα ή περισσότερα από τα καταχωρούμενα στον πίνακα, αίτια.

πίνακας 1. αίτια ανοσοκαταστολής
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες
ακραίες ηλικίες
εγκυμοσύνη
διαταραχές συνειδήσεως
ασπληνία
HIV
σακχαρώδης διαβήτης
αυτοάνοσα νοσήματα
κακοήθεια
χημειοθεραεπία για συμπαγείς όγκους
κυστική ίνωση
αλκοολισμός
νευρομυϊκά νοσήματα
βλάβες της Σ.Σ.
λευχαιμία
λέμφωμα
χρόνια λήψη στεροειδών
εγκαύματα
μεταμόσχευση οργάνων

H ανσοκαταστολή προδιαθέτει τον ξενιστή στην επιστράτευση πληθώρας παθογόνων μικροβίων όπως τα: παθογόνα βακτηρίδια, στελέχη cocccidioides, o cytomegalovirus (CMV), η φυματίωση (TB) και στελέχη άτυπων μυκοβακτηριδίων, στελέχη ιστοπλασμάτος ή ασπεργίλλου, η πνευμονοκύστις (carinii) jiroveci, ο ιός του απλού έρπητος, ο ιός του έρπητος ζωστήρος-ανεμευλογιάς, στελέχη Legionella, Nocardia, mucoraceae, τοξοπλάσματος, capnocytophaga, o κρυπτόκοκκος neoformans, ενώ ειδικού τύπου ανοσοκατασταλτικοί μηχανισμοί απολήγουν σε παθοφυσιολογικές παραλλαγές, κυμαινόμενες μεταξύ ποικιλίας εξελίξεων, προερχόμενες από λειτουργικά ελλείμματα ουδετεροφίλων, ανεπάρκεια ανοσοσφαιρινών, δυσλειτουργία Β- ή Τ-λεμφοκυττάρων κλπ. Επομένως, η παθοφυσιολογία των πνευμονιών απότοκων ανοσοκατασδτολής πρέπει να αναλύονται μεμονωμένα.

Chest radiograph demonstrating diffuse bilateral i Pneumocystis carinii πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς.

Επιπλέον, συζητούνται μη λοιμώδη αίτια πνευμονίας επί ανοσοκαταστολής, όπως η πνευμονική αιμορραγία, η πνευμονίτις, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονική εμβολή και το έμφρακτο, ο πνευμοθώρακας, οι φαρμακοεπαγόμενες πνευμονοπάθειες, και η μετακτινική πνευμονική βλάβη.

Στον επόμενο πίνακα 2, αντιστοιχούνται οι ενοχοποιούμενοι μικροοργανισμοί για πνευμονία, ανάλογα με το είδος της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας.

πίνακας 2. πνευμονία επί ανοσοκαταατολής
φύση ανοσοκαταστολής
Β-δυσλειτουργία
Τ-δυσλειτουργία
ουδετεροπενία
βακτήρια
ευκαιριακά
βακτήρια/μύκητες
βαρύτης ΗΙV λοιμώξεως

CD4>200

CD4<200

βακτήρια, φυματίωση
πνευμονοκύστις jirovecii, πνευμονία PCP, άλλα ευκαιριακά
χρόνος μετά μεταμόσχευση
0-1 μήνες, μετά
1-6 μήνες μετά
βακτηριακή λοίμωξη
ευκαιριακά
κυτταρομεγαλοϊός θετικός δότης σε αρνητικό λήπτη κυτταρομεγαλοϊός
προφυλκακτική θεραπεία προφύλαξη έναντι pCP λιγότερη πιθανή η PCP πνευμονία, άτυπη εμφάνιση
ακτικολογικά
εστιακή πύκνωση
οζώδης
διάχυτη
βακτηριακή
απόστημα/μύκητες
PCP CMV

βλέπε:

HIV ανοσοκαταστολή/ανοσοανεπάρκεια

άλλα αίτια ανοσοκατααστολής