πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένων

Η ανοσοκαταστολή, οποιασδήποτε αιτιολογίας (πίνακας) αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου λοίμωξη και φλεγμονή των κατώτερων πνευμονικών πεδίων, με υψηλούς δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας. Η ανοσοκαταστολή και, επομένως, υψηλός κίνδυνος προσβολής από μικροβιακή πνευμονία οφείλεται σ΄ένα ή περισσότερα από τα καταχωρούμενα στον πίνακα, αίτια.

πίνακας 1. αίτια ανοσοκαταστολής
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες
ακραίες ηλικίες
εγκυμοσύνη
διαταραχές συνειδήσεως
ασπληνία
HIV
σακχαρώδης διαβήτης
αυτοάνοσα νοσήματα
κακοήθεια
χημειοθεραεπία για συμπαγείς όγκους
κυστική ίνωση
αλκοολισμός
νευρομυϊκά νοσήματα
βλάβες της Σ.Σ.
λευχαιμία
λέμφωμα
χρόνια λήψη στεροειδών
εγκαύματα
μεταμόσχευση οργάνων

H ανσοκαταστολή προδιαθέτει τον ξενιστή στην επιστράτευση πληθώρας παθογόνων μικροβίων όπως τα: παθογόνα βακτηρίδια, στελέχη cocccidioides, o cytomegalovirus (CMV), η φυματίωση (TB) και στελέχη άτυπων μυκοβακτηριδίων, στελέχη ιστοπλασμάτος ή ασπεργίλλου, η πνευμονοκύστις (carinii) jiroveci, ο ιός του απλού έρπητος, ο ιός του έρπητος ζωστήρος-ανεμευλογιάς, στελέχη Legionella, Nocardia, mucoraceae, τοξοπλάσματος, capnocytophaga, o κρυπτόκοκκος neoformans, ενώ ειδικού τύπου ανοσοκατασταλτικοί μηχανισμοί απολήγουν σε παθοφυσιολογικές παραλλαγές, κυμαινόμενες μεταξύ ποικιλίας εξελίξεων, προερχόμενες από λειτουργικά ελλείμματα ουδετεροφίλων, ανεπάρκεια ανοσοσφαιρινών, δυσλειτουργία Β- ή Τ-λεμφοκυττάρων κλπ. Επομένως, η παθοφυσιολογία των πνευμονιών απότοκων ανοσοκατασδτολής πρέπει να αναλύονται μεμονωμένα.
LungsPneumocystis carinii πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς: https://d.pr/free/i/MDjwGT
LungsH Πνευμονία από αερογόνο  cευδομονάδα https://d.pr/free/i/OabNa3
Στην HRCT διακρίνονται πολλές νησίδες πύκνωσης λοιμώδους αιτιολογίας στα άνω πνευμονικά πεδία και των δύο πνευμόνων. Επιπλέον, αναγνωρίζονται νησίδες συμφόρησης με λοβιδιακή κατανομή και βρογχιολική συμφόρηση στο λέξω τμήμα της γλωττίδας. 
Πνευμονία από κλεμπσιέλα της πνευμονίας. Διακρίνονται περιοχές ομοιογενούς πύκνωσης με αεροβρογχόγραμμα, που εδράζεται στον κάτω λοβό τους αριστερού πνεύμονα. Στην πλαγία  ακτινογραφια, διακρίνεται πλήρης αποχωρισμός του άνω από τον πυκνωτικό κάτω λοβό. https://d.pr/free/i/jHq5ya
Lungs  Η φυματίωση προσβάλλει το 2-5% των ασθενών που έχουν υποστεί μεταμόσχευση των πνευμόνων ή της καρδιάς. και περίπου το 20% των  ληπτών μόσχευμα νεφρών. Επιπλέον, οι αναοσοκατεσταλμένοι ασθενείς είναι εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο. Στην οπισθοπρόσθια ακτινογραφία, εδώ [https://d.pr/free/i/Tkv7VB] αναγνωρίζεται παχυτοιχωματική κοιλότητα στο δεξιό άνω πνευμονικό πεδίο, πυκνωτικό παρέγχυχμα και πάχυνση των βρογχικών τοιχωμάτων στο μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο. Στην πλαγία ακτινογραφία [https://d.pr/free/i/SpOUu8] διακρίνεται ένα παχυτοιχωματικό σπήλαιο σπήλαιο αποικισμένο με ασπέργιλλο (ασπεργίλλωμα), που εδράζεται στο άνω πνευμονικό πεδίο του δεξιού πνεύμονος. Παρατηρείται πάχυνση του παρακείμενου υπεζωκότος κια κυψελιδική συμφόρηση στο πέριξ παρέγχυμα. Στην τομή εδώ [ https://d.pr/free/i/YjJ6eD] παρατηρούνται εικόνες  'tree-in bud' στο παρέγχυμα του δεξιού πνεύμονος. Στην τομή εδώ [https://d.pr/free/i/O9aHiI] διακρίνονται υποτροπιδικοί λεμφαδένες με κεντρική νέκρωση.Στον επόμενο πίνακα [https://d.pr/free/i/zPd1zV], καταχωρούνται τα απεικονιστικά ευρήματα (HRCT) που διακρίνουν την ενεργό, από την ανενεργό φυματίωση. 
LungsΚυτταρομεγαλοϊός. Η πνευμονία από κυτταρομεγαλοϊό, είναι συχνή (56%) επιπλοκή, ιδία κατά τους πρώτους 6 μήνες μετά την μεταμόσχευση. Αναγνωρίζεται στο 47% των ασθενών μετά μεταμόσχευση ήπατος και 2% μετά μεταμόσχευση νεφρού. Στην  HRCT αναγνωρίζονται μικροοζώδεςι βλάβες στο κέντρο του λοβιδίου που επεκτείνονται προς περιοχές με πνευμονική συμφόρηση [https://d.pr/free/i/omFOoc] .
Lungs ιογενείς λοιμώξεις επί ανοσοκατσταλμένων
ιοί της γρίπης.Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι συχνή επιπλοκή σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Πολύ συχνά, ωστόσο, εμφανίζονται μικτές λοιμώξεις,  συνηθέστερα με κυτταρομεγαλοϊό, και ψευδομονάδα αερογόνο |https://d.pr/free/i/U4dCCd
Lungs μυκητιάσεις 
ασπέργιλλος.  Ασπέργιλλος απομονώνεται στο 13% των ασθενών, με μεταμόσχευση πνεύμονος, 12% με μεταμόσχευση καρδιάς, 9% νεφρού, και 3% ήπατος, που εμφανίζονται με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ο ασπέργιλλος είναι εν γένει υπεύθυνος σε για μερικά είδη εκτροπών, που αναπτύσσονται ανάλογα με τις τρέχουσες ανοσολογικές συνθήκες του ασθενούς. Σε ασθενείς με φυσιολογικό ανοσολογικό σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί σαπροφυτική ασπεργίλλωση, το ασπεργίλλωμα  και η βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση | βρογχεκτασίες|. Η παθολογική ασπεργίλλωση -δηλαδή η μ κορφή ππυ προσβάλλει τα αγγεία, τους βρόγχους και το πνευμονικό παρέγχυμα, αναγνωρίζεται σε άτοιμα με έκδηλη ανοσοανεπάρκεια |https://d.pr/free/i/MJHhQe|.  Εμφανίζετασι στην υπολογιστική τομογραφία ως διάσπαρτα μεσομεγέθη οζίδια, που από κοινού με την συνοδεύουσα γραμμή σχηματίζουν εικόνα tree-in bu, Συνοδεύονται από συμφόρηση και πάχυνση των βρογχικών τοιχωμάτων και η μορφή αυτή παρατηρείται μόνι σε άτομα που λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Το πλέον χαρακτηριστικό σημείο είναι το σημείο halo sign  

 

   

 

Επιπλέον, συζητούνται μη λοιμώδη αίτια πνευμονίας επί ανοσοκαταστολής, όπως η πνευμονική αιμορραγία, η πνευμονίτις, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονική εμβολή και το έμφρακτο, ο πνευμοθώρακας, οι φαρμακοεπαγόμενες πνευμονοπάθειες, και η μετακτινική πνευμονική βλάβη.

Στον επόμενο πίνακα 2, αντιστοιχούνται οι ενοχοποιούμενοι μικροοργανισμοί για πνευμονία, ανάλογα με το είδος της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας.

πίνακας 2. πνευμονία επί ανοσοκαταατολής
φύση ανοσοκαταστολής
Β-δυσλειτουργία
Τ-δυσλειτουργία
ουδετεροπενία
βακτήρια
ευκαιριακά
βακτήρια/μύκητες
βαρύτης ΗΙV λοιμώξεως

CD4>200

CD4<200

βακτήρια, φυματίωση
πνευμονοκύστις jirovecii, πνευμονία PCP, άλλα ευκαιριακά
χρόνος μετά μεταμόσχευση
0-1 μήνες, μετά
1-6 μήνες μετά
βακτηριακή λοίμωξη
ευκαιριακά
κυτταρομεγαλοϊός θετικός δότης σε αρνητικό λήπτη κυτταρομεγαλοϊός
προφυλκακτική θεραπεία προφύλαξη έναντι pCP λιγότερη πιθανή η PCP πνευμονία, άτυπη εμφάνιση
ακτικολογικά
εστιακή πύκνωση
οζώδης
διάχυτη
βακτηριακή
απόστημα/μύκητες
PCP CMV

βλέπε:

 LungsHIV ανοσοκαταστολή/ανοσοανεπάρκεια άλλα αίτια ανοσοκαταστολής |
πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένων