HIV ανοσοανεπάρκεια

 Αν και η επίπτωση της πνευμονίας από Pneumocystis jirovec (carinnii)  φα΄'ινεται ότι μεταβάλλεται, τελευταία, εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα των λοιμωφών επιπλοκών επί AIDS. όπως είναι γνωστό ο ιός HIV προκαλεί έκπτωση της κυτταρικής (χαμηλές συγκεντρώσεις CD4 λεμφοκυττάρων), αλλά και χημικής ανοσίας. Τα χαμηλά επίπεδα CD4 συνεπάγονται μείωση και διάρρηξη των διαφοροποιημένων Β-λεμφοκυττάρων, αλλάμ και αναστολή της ενεργοποιήσεως των κυψελιδικών μακροφάγων, καταργώντας, έτσι, έναν ισχυρό τοπικό, αμυντικό μηχανισμό, που αποσκοπεί στην αδρανοποίηση των παθογόνων εισβολέων (π.χ., σπόροι ιστοπλάσματος) , αλλά και την διεγειρόμενη ειδική χημική άμυνα ακολούθως. Η δυσλειτουργία των Β-κυττάρων, ιδιαίτερα των μνημονικών Β-κυττάρων, λέγεται ότι ευθύνεται για την αυξημένη επίπτωση των λοιμώξεων, μεταξύ ασθενών με AIDS (Hart M et al). Ακόμη και μετά την ειααγωγή αντιρτροϊικών φαρμάκων, εμφανίζουν χαμηλές συγκεντρώσει Β-λεμφοκυττάρων. Έχει καταβληθεί προσπάθεια σταδιοποιήσεως των ευκαιριακών λοιμώξεων επί ασθενών με HIV, κυρίως, με σκοπό να προβλεφθεί η [πιθανότητα επιβιώσεως, των ασεθνών. Παρ΄όλο ότι η σταδιοποίηση αυτή δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς, μπορεί να προσανατολίσει την προγνωστική κατεπυθυνση, επαρκώς. Για τη σταδιοποίηση παίρνονται υπ' όψη τρια κυρίως κριτήρια. [α]νευρολογικά συμπτώματα, [β] αναπνευστική σχυνότητα >25, και, [γ] η κρεατινίνη αίματος.

φυματίωση
  Η φυματίωση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνμος ασθενών με AIDS, καθώς ασθενείς με HIV είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς να αναπτύξουν φυματίωση, καθώς ο ιός αυτός είναι ο σημαντικότερος αιτιοπαθογενετικός παράγοντας αναζωπυρώσεως της φυματιώσεως (Girardi E et al.), (Trends in tuberculosis incidence).

Chest radiograph in a patient with HIV infection aεστιακές διηθήσεις φυματιώδους υφής, επί ασθενούς με λοίμωξη HIV.

Η πρώιμη διάγνωση μπορεί να είναι δυσχερής, λόγω απουσίας ειδικών ευρημάτων, όπως παθολογική ακτινογραφία θώρακος και θετική mantoux.

βακτηριακή πνευμονία
 Ο πνευμονιόκοκκος της πνευμονίας παραμένει ο συχνότερος κίνδυνος πνευμονίας μεταξύ ασθενών με HIV, οι οποίοι προσβάλλονται από πνευμονία συχνότερα, και σε βαρυτερη μορφή, παρ' ό,τι ο γενικός πληθυσμός (Hirschtick RE et al). 

 πνευμονία από πνευμονοκύστι carinii (jeroveci)

Παρά το γεγονός ότι η πνευμονία από πνευμονοκύστι jeroveci  παραμένει η συχνότερη λοίμωξη μεταξύ ασθενών με HIV, φαίνεται ότι τελευταία,η επίπτωσή της τείνει να υποστρέφεται. Η μόλυνση και η λοίμωξη της Ρ (jeroveci) δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, παρά το γεγονός της ραγδαίας βελτιώσεως της μ οριακή βιολογίας, αλλά πιστεύεταιμ ότι πρόκειται για ενεργοποίηση σιωπηρής εποικίσεως (Dohn MN et al.). 

Chest radiograph demonstrating diffuse bilateral iΠνευμονία από Ρ jiroveci, επία σθενούς με AIDS.

ιστοπλάσμωση
Επί ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς, η ιστοπλάσμωση, συνήθως, διατρέχει ασυμπτωματικά. Η λοίμωξη είναι πολύ συχνότερη, μεταξύ ασθενών με HIV, και συχνά εμφανίζει τάσεις διασποράς. Ανοσοκατεσταλμένα άτομα που διαβιούν σε ενδημικές περιοχές, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν τηνν πάθηση. Σπόροι του παθολγόνου μικροογρανισμού εισπνέονται και προκαλούν βρογχοπνευμονία (εμβαλωματική διήθηση σε περισσ΄τοερα βρογχοπνευμονικά τμήματα (Wheat LJ; Kauffman CA).
κοκκιδιοειδομύκωση
Ο μύκης ενδημεί στις ΗΠΑ, και μπορεί να προκαλέσει πνευμονίες, λόγω μειονεξίας των κυψελιδικών μακροφάγων επί ασθενών με HIV, και αδυναμίας αναοπτλύξεως κυτταρικής ανοσίας. Έχουν περιγραφεί απειλητικέας για τη ζωή λοιμώξεις επί ασθενών με HIV ή άλλο αίτιο εκτροπής της κυτταρικής ανοσίας (Anstead GM, Graybill JR).
κρυπτοκοκκίαση
Είναι σοβαρή λοίμωξη επί αθενών με HIV, καθώς η νόσος έχει την τάση της διασποράς, μετά από ενεργοποίηση λαθροβιούσης μολύνσεως (Wasser L; Talavera W). 

απλός έρπης και έρπης ζωστήρ

Η παθοφυσιολογία της λοιμώξεως εξ απλού ζωστήρος έρπητος επία σθενών με HIV δεν έχει διαλευκανθεί. 'Εχουν επισημανθεί μερικές πρωτοπαθείς και εξ αναζωπυρώσεως λοιμώξεις (Fraisse P et al).

σύμπλεγμα μυκοβακτηριδίου avium

 Παρ΄όλο ότι λοίμωξη από τα δύο άτυπα μυκοβακτηρίδια, το avium και το  intracxellularis εντοπίζονται και σε άτομα χωρίς προηγούμενη λοίμωξη HIV, η επίπτωσή τους είναι πολύ συχν΄τερη στους ασθενείς με AΙDS. 

HIV: πνευμονία από Pneumocystis jiroveci

Αν και ο μικροοργανισμός Pneumocystis carinii αναφέρεται πλέον ως Pneumocystis jiroveci, ο όρος Pneumocystis carinii πνευμονία (PCΠ) εξακολουθεί να παραμένει σε χρήση.

 • Η Pneumocystis jiroveci είναι ενδοκυττάριο ευκαρυωτικό, που γνικά, ταξινομείται ως μύκης, αν και μερικοί το θεωρούν πρωτόζωο.
 • Η PCP είναι η συχνότερη ευκαιριακή λοίμωξη επί AIDS
 • Όλοι οι ασθενείς με CD4 < 200/mm³ πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη για PCP

κλινική εικόνα

 • δύσπνοια
 • ξηρός βήχας
 • πυρετός
 • ένδεια σημείων από το θώρακα

ο πνευμοθώρακας είναι συνήθης επιπλοκή της PCP.

Οι εξωπνευμονικές εκδηλώσεις είναι σπάνιες, (1-2% των περιπτώσεων), αλλά μπορεί να προκληθεί,

 • ηπατοσπληνομεγαλία
 • λεμφαδενοπάθεια
 • βλάβες στον χοριοειδή

έρευνα

 • ακτινογραφία θώρακος: τυπικά δείχνει αμφοτερόπλευρες διάμεσες διηθήσεις, αλλά μπορεί να συνευρίσκεται με άλλα ευρήματα, όπως λοβαία πύκνωση, Εναλλακτικά, η ακτινογραφία μπορεί να είναι αρνητική
 • αποκορεσμός κατά την άσκηση
 • η εξέταση πτυέλων είναι, συνήθως, αρνητική για PCP, αλλά οι βρογχοσκυψελιδικές εκπλύσεις (BAL) συχνά θετικές.(silver stain χρώση συνύηθως απιεκονίζει τις κύστεις)

Θεραπεία

 • co-trimoxazole
 • IV πενταμιδίνη σε βαρειές περιπτώσεις
 • εάν ο ασθενής είναι υποξαιμικός (pO2 < 60 mmHg) χορηγούνται στεροειδή, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο αναπνευστικής ανεπάρκειας, κατά  50% και τον κίνδυμο θανάτου στο 1/3.

η CT δείχνει ένα μεγάλο πνευμοθώρακα επί ασθενούς με πνευμονία από Pneumocystis jiroveci.

 

βλέπε: ανοσοανεπάρκεια HIV

aids