Συντελεστές

 
Στην εκπόνηση του ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ (http://respi-gam.net ..συνεργάζονται:
Συγγραφείς:
Γεώργιος Α. Μαθιουδάκης MD, PhD
   Συντονιστής Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας Πειραιώς
Αλέξανδρος Γ. Μαθιουδάκης MD, MRCP(UK)
  Clinical Research Fellow & Honorary Lecturer,
  Division of Infection Immunity and Respiratry Medicine, The University of Manchester &
  The North West Lung Centre, Manchester University NHS Foundation Trust.
Ευσταθία Ι. Ευαγγελοπούλου MD
   Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας Πειραιώς
 
Τεχνική επιμέλεια:
Πρόδρομος Καναβίδης MD
   Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"
   Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας Πειραιώς
Δημήτριος Γ. Μαθιουδάκης
   διαδακτορικός ερευντής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
 
Φορέας:

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Λ. Αλεξάνδρας, 209, 11523, τηλ. 2016457171.

Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Νικαίας Πειραιώς