Τ

Ταλαντοσιομετρία, δυναμική, εξαναγκασαμένη
Τακτισμός
Τάξη υποδείξεως - Grade (class) of recommendation
Ταχεία κολπική μαρμαρυγή - Rapid atrial fibrillation
ταχυκαρδία
Ταχύπνοια, (πολύπνοια), βραδύπνοια
Ταχυφυλαξία
τελικό σημείο - Endpoint
Τελοεκπνευστικό δείγμα
Τελοεκπνευστικό CO2
Τελοδιαστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας  - Left ventricular end diastolic diameter (LVEDD)
Τελοκύτταρα
Τελομερίδια
Τελοσυστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας - Left ventricular end systolic diameter (LVESD)
Τεχνητές ίνες και πνευμονοπάθειες
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  
Τεχνικές διαλύσεως αερίων
Τεχνικές διαλύσεως αερίων-δεικτών
Τεχνική Seldinger
Τεχνική Sellick
Τεχνική δυναμικής ταλαντώσεως
Τεχνική λήψεως αποφάσεων - Decision analytic model/techniques
Τεχνική οισοφαγικού ασκιδίου
Τηλεϊατρική
Τιλτιαζέμη
Τομογραφία μαγνητικού συντονισμού
Τοξίνη Coley
Τοξικά αέρια
Τοξοπλάσμωση
Τραχεία
Τραχειοβρογχική βλέννη
Τραχειοβρογχικό δένδρο
Τραχειοβρογχομεγαλία
Τραχειοβρογχοπάθεια οστεοπλαστική
Τραχειομαλακία
τραχειοστομία
Τριάς Garland
Τριάς Virchow
Τροπική ηωσινοφιλία
Τροπικές λοιμώξεις πνεύμονος
Τρυπτάση
Τυχαιοποιημένη μελέτη - Randomised controlled trial (RCT)