Τραχειοβρογχική βλέννη

Η εσωτερική επιφάνεια των αεραγωγών επαλείφεται από ένα λεπτό στρώμα βλέννης, που είναι απαραίτητο για την ομαλή, προστατευτική και αμυντική λειτουργία τους, δηλαδή για την απρόσκοπτη, περιστροφική κίνηση των κροσσών και την παγίδευση εισπνεόμενων σωματιδίων και ερεθιστικών ουσιών. Η τραχειοβρογχική επίστρωση διακρίνεται στη φάση "sol" (περικροσσωτή στοιβάδα), που έχει πάχος περίπου 5-10 μm και στη φάση "gel" επί της ελεύθερης επιφανείας των κροσσών, πάχους μεταξύ 2-20 μm, η οποία μεταγάγεται κεφαλικά με την υποκείμενη κίνηση των κροσσών, υπό ταχύτητα στη μεν τραχεία και τους μεγάλους βρόγχους 10   mm.min-1,  στα δε περιφερικά βρογχιόλια κατά δέκα, τουλάχιστον, φορές βραδύτερα. ΤΒΒ
 Όπως προειπώθηκε, η τραχειοβρογχική βλέννη επιστρώνεται στην ελεύθερη επιφάνεια του τραχειοβρογχικού δένδρου σε δύο στοιβάδες: Η υπερκείμενη, ινοελαστική, gel στοιβάδα περιέχει, κυρίως, γλυκοπρωτεΐνες, ενώ η υποκείμενη, sol, μεσοκροσσωτή στοιβάδα θεωρείται ότι είναι υδαρούς, ισότονης συστάσεως, μέσα στην οποία κινούνται ρυθμικά οι βλεφαρίδες των κροσσωτών κυττάρων.