ρεολογικές ιδιότητες

Ο βλεννογόνος των αεραγωγών καλύπτεται από μιά λεπτή -5μ περίπου- στοιβάδα βλέννης, που επιστρώνεται σε δύο επάλληλες στοιβάδες. Η υποκείμενη στοιβάδα (ορώδης), μέσα στην οποία κινούνται οι κροσσοί, πιστεύεται ότι είναι ένα ισότονο υδατικό διάλυμα άλατος (sol φάση). Αντίθετα, η υπερκείμενη, ινοελαστική,  gel φάση περιέχει γλυκοπρωτεΐνες και σάκχαρα, λόγω των οποίων είναι πολύ υγροσκοπική. Η ακριβής προέλευση και η χημική σύσταση χωριστά κάθε στοιβάδας δεν έχει με βεβαιότητα διευκρινισθεί, αλλά, κατά μιά υπόθεση, οι δύο φάσεις κατάγονται από την ίδια πηγή και η διαφοροποίησή τους σε δύο στοιβάδες είναι αποτέλεσμα της κινήσεως των κροσσών. Σύμφωνα, όμως, με άλλες υποθέσεις, η μεσοκροσσωτή sol φάση προέρχεται από το κυψελιδικό υγρό ή είναι αποτέλεσμα διϊδρώσεως ύδατος προς τον αυλό, μέσω των μικρολαχνών του κροσσωτού επιθηλίου του βλεννογόνου. Οι κροσσοί κατά τη δραστική φάση της περιστροφικής τους κινήσεως έρχονται σε επαφή με τον πυθμένα της ινοελαστικής, υπερκείμενης στοιβάδας, επιτυγχάνοντας, έτσι, τη μεταγωγή της βλέννης και των προσκολλημένων επ΄αυτής σωματιδίων και την προώθησή της προς τον φάρυγγα, από όπου καταπίνεται ή αποχρέμπτεται.