Σαρκοείδωση - Ακτινογραφία θώρακος

Παθολογική ακτινογραφία θώρακος αναγνωρίζεται στο 90% των ασθενών. Η κλασική τριάδα Garland(γνωστή επίσης και ως σημείο 1-2-3 ή ως σημείο Pawnbrokers): διογκωμένοι λεμφαδένες: δεξιά παρατραχεια
κοί, πυλαίοι δεξιά και αριστερά. 
Από τις πλέον παθογνωμονικές βλάβες, η πυλαία αδενίτιδα, συνοδεύεται, συνήθως, από διόγκωση των δεξιών παρατραχειακών αδένων. Σε ποσοστό 50% των ασθενών, αναγνωρίζονται παρεγχυματικές διηθητικές βλάβες, οι οποίες μπορεί να συνυπάρχουν με τη λεμφαδενοπάθεια ή να εμφανίζονται ανεξάρτητα από τις διαταραχές των λεμφαδένων. Αναγνωρίζονται δικτυώδεις ή δικτυοζώδεις βλάβες που συγκεντρώνονται, κατά προτίμηση, στα μέσα και κάτω πνευμονικά πεδία. Μερικές φορές, η παρεγχυματική βλάβη μιμείται μεταστατικό καρκίνωμα, καθώς εμφανίζεται με τη μορφή πολλαπλών οζωδών σκιάσεων. Σε πολύ εξελιγμένες καταστάσεις, μπορεί να αναγνωριθούν ευρήματα διαμέσου ινώσεως, με σχηματισμό εικόνας μελιττοκυρήθρας, έλξη των πυλών προς τα πάνω και κυστικές περιοχές (στάδιο IV).

Πλευριτικά εξιδρώματα διακρίνοται σε ποσοστό <5% των ασθενών με πνευμονικές εντοπίσεις σαρκοειδώσεως, ώστε, η πλευριτική συλλογή δεν πρέπει να αποδίδεται στη σαρκοείδωση, εκτός και εάν αποκλεισθούν άλλα αίτια συλλογής. Ανάλογα με τα ακτινολογικά ευρήματα, η σαρκοείδωση διακρίνεται σε τρία στάδια. Η σταδιοποίηση διενεργείται με μελέτη της απλής ακτινογραφίας θώρακος.

flash card: διάγνωση σαρκοειδώσεως

Δεν υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις για τη σαρκοείδωση και, επομένως, η σαρκοείδωση, παραμένει κατά κύριο λόγο μια κλινική διάγνωση. Οι συγκεντρώσεις ACE έχουν ευαισθησία 60% και ειδικότητα 70% και, επομένως, δεν είναι αξιόπιστες για τη διάγνωση. της σαρκοειδώσεως. παρ΄όλο ότι πορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της παθήσεως. Μπορεί να εμφανίζεται υπερασβεστιαιμία, (στο 10% των ασθενών) και αύξηση της ΤΚΕ. 

Στην ακτινογραφία θώακος διακρίνονται οι επόμενες διαταραχές:

 • στάδιο 0 = φυσιολογική
 • στάδιο 1 = αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια, ΑΠΛ 
 • στάδιο 2 = ΑΠΛ+ διάμεσα διηθήματα
 • στάδιο 3 = μόνο διάμεσα διηθήματα
 • στάδιο 4 = διάμεση ίνωση

διαγνωστικός έλεγχος*

 • σπιρομέτρηση: μπορεί να εμφανίσει περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού, αν και όχι σπάνια, αποτελεί αίτιο μικτού τύπου διαταραχής αερισμού (το άλλο αίτιο μικτού τύπου διαταρχής αερισμού είναι η συμφορητική υπερτασική καρδιοπάθεια
 • ιστική βοψία: μη τυροειδοποιούμενο κοκκίωμα
 • σπινθηρογράφημα με gallium-67 - δεν χρησιμοποιείται κατά ρουτίνα.

*Η δοκιμασία Kveim  όπου μέρος του σπληνός ασθενούς με σαρκοείδωση ενίεται ενδοδερμικώς, δεν χρησιμοποιείται πλέον, λόγω του κινδύνου διασταυρούμενων λοιμώξεων.

Αξονική τομογραφία απαιτείται όταν:
 • υπάρχουν άτυπα κλινικά ή/και ακτινολογικά ευρήματα,
 • υπάρχει υπόνοια παθήσεως με φυσιολογική ακτινογραφία, για την ανίχνευση εποπλοκών, όπως βρογχεκτασίες ίνωση, εμφύσημα, ασπεργίλλωμα,
 • επί συνυπάρξεως λοιμώξεως ή νεοπλασίας (στην οποία οι ασθενείς είναι επιρρεπείς).

Figure 2–  ακτινογραφία και αξονική τομογραφία θώρακος, επί σαρκοπειδώσεως. Διάχυτα μικροοζώδη "κοκκία", συρρέοντα, και κοιλωματική βλάβη αριστερά (

)

 

 

 

 

 

 

flash card:αμφοτερόπλευρη πυλαία αδενίττιδα

Αμφοτερόπλευρη πυλαία αδενίτιδα

Τα πλέον συχνά αίτια αμφοτερόπλευρης πυλαίας αδενίτιδας, είναι η σαρκοείδωση και η φυματίωση. Άλλα αίτια είναι: 

στα κοιπά αίτιαπεριλαμβάνονται:

 • λέμφωμα ή άλλες κακοήθειες
 • πνευμονοκονίωση, πχ., βηρυλίωση
 • μύκητες, π.χ., ιστοπλάσμωση, κοκκιδιοειδομύκωση 

στάδιο

περιγραφή

flash Card: σταδιοποίηση σαρκοειδώσεως

0

CHR: ΚΦ 5-100%

Ι

πυλαία λεμφαδενοπάθεια, 50%. Ύφεση 55-90%

ΙΙ

πνευμονικές διηθήσεις+πυλαία λεμφαδενοπάθεια συχνότητα 25% ύφεση: 40-70%

ΙΙΙ

πνευμονικές διηθήσεις συχνότητα 15%, ύφεση, 10-40%

IV

ίνωση 5% ύφεση 0%