Τραχειοβρογχικό δένδρο

Περιλαμβάνει την τραχεία, τους κύριους (2), λοβαίους (5), τμηματικούς (19) και υποτμηματικούς βρόγχους και ένα σύστημα ασύμμετρων διαιρέσεων κάθε κλάδου σε δύο θυγατρικούς, που διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς το μήκος, την εγκάρσια διατομή και τη γωνία εκφύσεώς τους από το μητρικό κλάδο.

Σχηματική αναπαράσταση του τραχειοβρογχικού δένδρου. Σημειώνονται οι σχετικές ταχύτητες ροής που αναπτύσσονται στις διάφορες γενεές βρόγχων, ο τρόπος και το μέγεθος των σωματιδίων που καθηλώνονται.

 Τραχειοβρογχικό δένδρο

1: τραχεία
2: κύριοι –στελεχιαίοι- βρόγχοι
3:λοβαίοι βρόγχοι
4:τμηματικοί βρόγχοι
5: υποτμηματικοί βρόγχοι
6. υπο-υποτμηματικοί βρόγχοι
7: βρόγχοι
8: βρογχιόλια
9: τελικά βρογχιόλια
10: αναπνευσιτκά βρογχιόλια
11: κυψελωτοί πόροι
12: κυψελωτοί σάκκοι
13. κυψελωτοί κόλποι
14. κυψελίδες
Τραχειοβρογχικό δένδρο: Μορφομετρία
Τραχειοβρογχικό δένδρο: ροή
Τραχειοβρογχικό δένδρο:σύστημα διακλαδώσεως
Τραχειοβρογχικό δένδρο: τραχειοβρογχικοί αδένες

βρογχικός βλεννογόνος

Figure 1–βρογχικός βλεννογόνος.

Ενδοβροηγική βιοψία, για την επιδειξη της αντομίας του επιθηλίου. RBM: δίκτυο βασικής μεμβράνης, LP, χόριο, και, SM, μυϊκός χιτώνας.