Τελοεκπνευστικό δείγμα

Το δείγμα εκπνεόμενου αέρα, κοντά στο τέλος της εκπνοής, δηλαδή αέρος που προέρχεται από τις κυψελίδες. Σε πολλές εργασίες έχει μελετηθεί η σχέση του etCO2 με την PaCO2 (βλ.: καπνογραφία).  κι έχει βρεθεί ότι μπορεί να αναγνωριστεί ως αξιόπιστος δείκτης της PaCO2, σε ικανό αριθμό κλινικών διατάξεων, μεταξύ των οποίων: επί συνδρόμου υπνικής άπνοιας, προκειμένου να αντικατατήσει την αρτηριοκέντηση, εφόσον συσχετίζεται ισχυρά με την paCO2 (&), στον περιεγχειρητικό έλεγχο και την ανασθησιολογική διαχείριση ασθενών του χειρουρεγικού τγομέα (&), ιδιαίτερα στους μη δαισωληνωμένους ασθενείς (&), στους ασθενείς με αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια (&), (&).