τραχειοστομία

βλέπε: χειρουργική διασωλήνωση |τραχειοστομία|Η κυριότερη ένδειξη τραχειοστομίας είναι η η διευκόλυνση μακροπέρίοδης εφαρμογής ξηχανικού αερισμού και η επακόλουθη διασικασία απογαλακτισμού. Η τραχειοστομία επιτρέπει μείωση της καταστολής και. έτσι, ενίσχυση της συνεργασίας στις διαδικασίες απογαλακτισμού.1:φωνητικές χορδές, 2: θυροειδής χόνδρος, 3: κρικοειδής χόνδρος, 4: ταχειακοί δακτύλιοι, 5: το ασκίδιο στηρίξεως
Η τραχειοστομία διενεργείται στο χειρουργείο ή επί κλίνης στη ΜΕΘ , με εφαρμογή μιας διαδερμικής μεθόδου. Ο χρόνος μεταπηδήσεως από την ενδοτραχειακή διασωλήνωση στην τραχειοστομία παραμένει αμφισβητούμενος. Γενικά, η τραχειοστομία επιβάλλεται, όταν αναμένεται μακροπερίοδη εφαρμογή μηχανικής αναπνοής ή όταν η απελευθέρωση από τον αναπνευστήρα δεν αναμένεται ευχερής. Οι επιπλοκές είναι περιορισμένες και περιλαμβάνουν την απόφραξη, την μετατόπιση, και την εσφαλμένη τοποθέτηση του τραχειοσωλήνος, Αιμορραγία μπορεί να παρατηρηθεί είτε κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως ή αργότερα, προκαλούμενη από διάβρωση από το σωλήνα ενός αγγείου όπως η ανώνυμη αρτηρία.
Στις λοιπές ενεδείξεις τραχειοστομίας, περιλαμβάνονται  η απόφραξη των ανωτέρων οδών, προστασία του πνεύμονος από επιμολύνσεις, επί ανεπαρκείας/καταστολής των λαρυγγοφαρυγγικών αντανακλαστικών, ή ως μέρος χειρουργικών ή ανασιθησιολογικών παρεμβάσεων, όπως η λαρυγγεκτομή.