Τηλεϊατρική

Η τηλεϊατρική ορίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστήματων και τεχνολογιών επικοινωνίας για την παροχή ιατρικής βοήθειας (&) σε συνθήκες όπου ο πάροχος και ο αποδέκτης ευρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η αποδοτική τηλεϊατρική προϋποθέτει ακριβή εκτίμηση της συμπτωματολογίας, που πετυχαίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικής επικοινωνίας κατά ένα διακριτό τρόπο, που να συσχετίζεται με την κλινμική κατάσταση τοπυ απομακρυσμξένου ασθενούς (&,&). 

 

 


βιβλιογραφία
1. Field MJ, Grigsby J. Telemedicine and remote patient monitoring. JAMA. 2002;288:423–425
2. Bui AL, Fonarow GC. Home monitoring for heart failure management. J Am Coll Cardiol. 2012;59:97–104
3. Bruderman I, Abboud S. Telespirometry: novel system for home monitoring of asthmatic patients. Telemed J. 1997;3:127–133