Τεχνική οισοφαγικού ασκιδίου

Με την τεχνική του οισοφαγικού ασκιδίου μετριέται η ενδοϋπεζωκοτική πίεση, σε συνδυασμό με τη ροή. Λόγω της δυσφορίας με την οποία οι ασθενείς ανέχονται την κατάποση του ασκιδίου, η τεχνική αυτή δεν κατέστη δημοφιλής στα διάφορα Εργαστήρια.