Τελοκύτταρα

thumb_up Τα τελοκύτταρα  Τα τελοκύτταρα είναι ιδιόμορφα, στρωματικά (του διαμέσου ιστού) κύτταρα, τα οποία, επί ΣΣ, εμφανίζουν πολλαπλές ενδοδομικές κακώσεις και προοδευτικά εξαφανίζονται από το προσβλημένο από ΣΣ δέρμα, ενώ έχουν εντελώς εξαφανιστεί στις ινωτικές περιοχές του μυοκαρδίου, επί ΣΣ. Επί ΣΣ, η απώλεια των τλοκυττάρων δεν περιορίζεται μόνο στο δέρμα (&), αλλά αναγνωρίζεται, επίσης, σε εσωτεριικά όργανα, κυρίως, στο πεπτικό, στην καρδιά και τους πνεύμονες (&, &, &). Έχει, πρόσφατα αναγνωριστεί απώλεια τελοκυττάρων από πολλά όργανα, που έχουν επινεμηθεί από συστηματική σκλήρυνση, ΣΣ.