Δοκιμασία φυματίνης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Δοκιμασία για την εξακρίβωση πρόσφατης μόλυνσης από το mycobacterium tuberculosis (à497).

Χρησιμοποιούνται δύο είδη δοκιμασιών, η Mantoux, κατά την οποία ενίενται ενδοδερμικά 0.001 ml κεκαθαρμένης φυματίνης (PPD RT23) στο μέσον της εσωτερικής επιφάνειας του αντιβραχίου ή η δοκιμασία Heaf, για την εκτέλεση της οποίας απαιτείται μια συσκευή πολλαπλών νυγμών (prick test). Το αποτελέσμα της δοκιμασίας Mantoux ”διαβάζεται” μετά 48 και μέχρι 72 ώρες, από της ενέσεως, και, γενικά, αξιολογείται η σκληρία, ενώ αμελείται η ερυθρότητα, που παράχθηκε στη θέση της ενέσεως. Ανάλογα με το μέγεθος της σκληρίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου, η δοκιμασία Mantoux μπορεί να θεωρηθεί θετική, αμφίβολη ή αρνητική, ως εξής:

σκληρία

<5 mm θεωρείται θετική, αν

<10 mm θεωρείται θετική, αν

<15 mm θεωρείται θετική, αν

 

Μολυνθέντες με HIV

Πρόσφατος μετανάστης <5 χρόνια, από χώρες υψηλούς επιπολασμού

Θεωρείται θετική σε οποιοδήποτε άτομο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων χωρίς γνωστούς κινδύνους

Πρόσφατη επαφή με πάσχον άτομο

Χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ενέσιμα

 

Άτομα με ινωτικά στοιχεία στην ακτινογραφία, συμβατά προηγηθείσα μόλυνση

Εργαζόμενοι σε μικροβιολογικά εργαστήρια

 

Μεταμοσχευθέντες,

Άτομα με συμβατά ευρήματα που τους θέτουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου

 

Ανοσοκατεσταλμένοι, όπως >μήνα λήψη 15 mg πρεδνιζόνης ή αντιTNF-a

 

Παιδιά < 4 ετών

 

Ελκώδης κολίτις Ρευματοειδής αρθρίτις

Παιδά, νήπια, έφηβοι, που ήρθαν σε επαφή με πάσχοντα ή άτομο σε υψηλό κίνδυνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βλέπε επίσης: Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς αρνητική                                         Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς θετική