Δοκιμασία φυματίνης, ψευδώς αρνητική

Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα αναμένονται στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ιδίως εκείνα με καταστολή των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων. Η Mantoux αρνητικοποιείται επί θεραπείας με κορτιζόνη ή άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, επί σαρκοειδώσεως (θετικοποιείται στις θεραπευόμενες με κορτικοειδή περιπτώσεις), επί εμπυρέτων ιώσεων κλπ.