Ο

Ο κύκλος του Krebs
Ογκογονίδια και πρωτοογκογονίδια
Όγκοι, χωρητικότητες, πνευμονικοί
Όγκος εξωκυττάριου υγρού-  Extra cellular fluid volume
Όγκος Pancoast
Όγκος παλμού
Ογκοστατίνη Μ
Όγκος, χωρητικότητα συγκλείσεως
Όγκος Ισορροής
Οδός του ακετυλοCoA, οδός Ljungdahl-Wood
Οζίδια κεντροβοτρυδιακά
Όζον, Ο3
οζώδης πολυαρτηρίτις
Οζώδες ερύθημα
Οίδημα, σχηματισμός
Οισοφάγου αχαλασία
Οισοφάγος Barret
Ολική πνευμονική χωρητικότητα, total lung capacity, TLC
Ομάδα εκπονήσεως κατευθυντήριων οδηγιών - Guideline development group (GDG)
Ομαλιζουμάμπη
Ομοιοπαθητική Ιατρική
Ομοιόσταση, προστατευτικοί μηχανισμοί
Οξειδάσες μικτών λειτουργικών
Οξείδια Αζώτου
Οξείδιο (-μονο) του αζώτου
Οξειδωτικά αέρια
Οξειδωτική φωσφορυλίωση-αλυσίδα μεταγωγής ηλεκτρονίων
Οξειδωτικό stress
Οξεοαντοχή
Οξεοβασική ισορροπία
Οξέωση, αναπνευστική
Οξέωση, μεταβολική
Οξυαστάθεια
Οξυγόνο, γενικά
Οξυγόνο, αισθητήρες
Οξυγόνο, απορρόφηση στις κυψελίδες
Οξυγόνο, κατανάλωση
Οξυγόνο, καταράκτης
Οξυγόνο, κυψελιδικό
Οξυγόνο, περιεκτικότητα αίματος
Οξυγόνο, ρυθμός μεταφοράς στους ιστούς
Οξυγόνο, τοξικότητα
Οξυγόνο, υπερβαρικό
Οξυγόνο, χαμηλή PAO2
οξυγονοθεραπεία
Οξυγόνου αποθήκες
Οξυγόνου, μεταφορά με το αίμα
οξυγόνου, ώση
κάνε κλικ Οξυγόνωση
Οξυγόνωση απνοϊκή
Οξυγόνωση ιστών
Οξυγόνο κατά την πτήση
Οξυγόνωση πνευμονικού ιστού
Οξυγόνωση, επάρκεια
Οξυμετρία, διαδερμική
Οξυμετρία, παλμική
Οπισθορινική καταρροή (post nasal drip syndrome)
Ορθοδεοξία
Ορθόλογα γονίδια/πρωτεΐνες
Όρια αξιοπιστίας, 95%
Όρια εκπνευστικής ροής
Όριο κολπικής μαρμαρυγής - AF burden
Ορμοκίνες
Ορολογία
Ορός
Ορώδεις μεμβράνες: εμβρυολογική προέλευση
Οστεοπόρωση
Οστρακιά, scarlet fever
Ουδετερόφιλα
Ουραιμικός πνεύμων
Ουσία Ρ
Όψιμη φάση υπερευαισθησίας
Οψωνισμός
Οψωνοποίηση

κάνε κλικ