Οξυγόνο, υπερβαρικό

H υπερβαρική οξυγόνωση προκαλεί πνευμονικά συμπτώματα σε ασθενείς μόνον όταν χρησιμοποιείται πολύ επιθετικά, για σοβαρές καταστάσεις, όπως η βαρειά αποσυμπίεση, ή η αρτηριακή εμβολή αερίου, σε άτομα που εκτίθενται σε υπεροξία για απόσυρση αδρανών αερίων μετά από παρατεταμένη ή πολύ βαθειά κατάδυση. Επί χρησιμοποιήσεως συνδυασμού υπερβαρικού Ο2 με έκθεση κορεσμού για τη θεραπεία της επίμονης νόσου αποσυμπιέσεως, δεν είναι ασυνήθης η εμφάνιση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποφευχθεί η μη αναστρέψιμη πνευμονική τοξικότητα με προσεκτικό έλεγχο των συμπτωμάτων και κατάλληλο ανασχεδιασμό των περιόδων υπερβαρικής και νορμοβαρικής οξυγονώσεως. Γενικά, στην πλειονότητα των εφαρμογών υπερβαρικής οξυγονώσεως δεν εμφανίζονται προβλήματα από το αναπνευστικό.