Οξυγόνωση πνευμονικού ιστού

Το πνευμονικό παρέγχυμα, τα δομικά του συστατικά και οι ιστοί,  δεν μπορεί να αιματώνεται μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας, που είναι ένα κλειστό σύστημα, συγκεκριμένης αποστολής. Αιματώνονται, λοιπόν, από τη συστηματική κυκλοφορία, μέσω δύο αρτηριών, των βρογχικών αρτηριών, που αποτελούν κλάδους της θωρακικής αορτής. Η αριστερή βρογχική αρτηρία, συνήθως, εκπηγάζει απ΄ευθείας από τη θωρακική αορτή, ενώ η δεξιά βρογχική αρτηρία μπορεί να είναι κλάδος της θωρακικής αορτής, αλλά συχνότερα είναι κλάδος της αριστερής βρογχικής αρτηρίας ή και οι δύο μέσω κοινού στελέχους από την 3η οπίσθια μεσοπλεύρια αρτηρία. Εισέρχονται στους πνεύμονες και, μετά διχοτομήσεις, παράλληλες με εκείνες των βρόγχων, αναλύονται σε τριχοειδή που αιματώνουν το πνευμονικό παρέγχυμα. Η φλεβική επιστροφή είναι πολυπλοκότερη. Οι βρογχικές φλέβες επιστρέφουν την περισσότερη, αλλά όχι ολόκληρη τη ποσότητα του αίματος, στην καρδιά, μέσω της μείζονος αζύγου, δεξιά, και της επικουρικής ημιαζύγου αριστερά. Το υπόλοιπο αίμα των βρογχικών αγγείων διοχετεύεται στην πνευμονική κυκλοφορία και επιστρέφει μαζί με το οξυγονωθέν στον αριστερό κόλπο, παριστάνοντας ένα σημείο διαφυγής από δεξιά –προς- αριστερά, προκαλώντας, έτσι, μικρή μείωση της PaO2.