Οστρακιά, scarlet fever

Λοίμωξη που χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και εξανθηματικό ερύθημα του δέρματος, η οποία οφείλεται στη δράση μιας εξωτοξίνης που παράγουν τα βακτηρίδια του streptococcus pyogenes.