Οισοφάγου αχαλασία

Ατελής νεύρωση του οισοφάγου και του καρδιακού στομίου εκδηλώνεται με σημεία σχετιζόμενα με απώλεια βάρους, δυσφαγία, διαλύποντα οπισθοστερνικό πόνο, ανάρροιες, νυκτερινός βήχας. Συχνά αποτελεί το υποκείμενο αίτιο γαστροοισοφαγικής παλινδρομήσεως.
1. Αιτιολογία
 Ατελής νεύρωση του οισοφάγου και του καρδιακού στομίου.
 
2. Επιδημιολογία: 1/100.000. Αναλογία ανδρών / γυναίκες = 1. Στα παιδιά σπάνια (0.1/100.000)
 
3. Κλινική εικόνα
 Δυσφαγία στερεών και υγρών τροφών, διαλείπων οπισθοστερνικός πόνος, ποικίλης διάρκειας, που σχετίζεται με τη λήψη τροφής, απώλεια βάρους, ανάρροιες, νυκτερινός βήχας, που σχετίζεται με τις ανάρροιες και την εισρόφηση.
 
4. Σημεία
 Όχι. Σημεία σχετιζόμενα με την απώλεια βάρους.
 
5.  Διαγνωστική προσέγγιση
 Στα απλά ακτινογραφήματα μεσοθωρακίου σε όρθια θέση μπορεί να απεικονισθεί ο διατεταμένος οισοφάγος, με υγρό περιεχόμενο  και δεν εντοπίζεται γαστρική φυσαλλίδα.
Στις λήψεις μετά κατάποση βαρίου:
Επιβράδυνση διελεύσεως από το καρδιακό στόμιο, διατεταμένος οισοφάγος (63% των περιπτώσεων)
a. ενδοσκόπηση.
Αρνητική. Μπορεί να αναγνωρισθεί επιστροφή υγράς ή στερεάς τροφής. Δυσκολία προσπελάσεως του καρδιακού στομίου
b. Πίεση
Χάλαση του κάτω τριτημορίου του οισοφάγου, όχι περισταλτισμός, όχι περισταλτικές (σύγχρονες) κινήσεις στον οισοφάγο. Μπορεί να αναγνωρισθεί αύξηση του τόνου του σφιγκτήρος.
 
6. Διαφορική διάγνωση
Καλοήθεις ή κακοήθεις νόσοι του οισοφάγου, κακοήθη νεοπλάσματα του σφιγκτήρος ή του στομάχου, ανεύρυσμα αορτής. Πρώιμα συμπτώματα σε μερικούς ασθενείς ομοιάζουν με εκείνα επί γαστροοισοφαγικής παλινδρομήσεως.
 
7. Θεραπεία: αποσκοπεί στην αποκατάσταση της καταπόσεως.
Με τη θεραπεία δεν αποκαθίσταται πλήρης λειτουργία. Σε 50%, παραμένει μετά τη χειρουργική διόρθωση οπισθοστερνικός πόνος.
Ανταγωνιστές του ασβεστίου και νιτρώδη παρέχουν παροδική βελτίωση, μέχρι τη χειρουργική διόρθωση.
Διάταση του οισοφάγου
Καρδιομυοτομία.