Οξεοαντοχή

Ιδιότητα χρώσης του είδους mycobacterium κατά την οποία κύτταρα που έχουν εμποτιστεί σε θερμό διάλυμα καρβολικής φουξίνης δεν αποχρωματίζονται στην όξινη αλκοόλη.