Οξέωση, αναπνευστική

Είναι αποτέλεσμα κυψελιδικού υποαερισμού ή υπερβολικής αυξήσεως της V̇CO2, σύμφωνα με την εξίσωση κυψελιδικού αερισμού (à109, 136, 177, 182, 183, 240, 253, 461, 573.1, 575, 626, 692, 780, 967, 968, 970):

ΡaCO2 =   kVCO2/VA   εξίσωση κυψελιδικού αερισμού

Σύμφωνα με την εξίσωση, αύξηση της ΡaCO2 προκύπτει είτε μέσω αυξήσεως του αριθμητού, δηλαδή αυξήσεως της παραγωγής CO2  ή μέσω μειώσεως του παρανομαστού, δηλαδή μειώσεως του κυψελιδικού αερισμού.

Στις καταστάσεις με αύξηση της V̇CO2  περιλαμβάνονται ο πυρετός, αύξηση της V̇CO2  κατά 15% /1ºC, η άσκηση, η υπερκατανάλωση υδατανθράκων, το ρίγος και ο τέτανος.

Οξεία : Αύξηση HCO3̄ κατά 1 για κάθε αύξηση της PaCO2 κατά 10

Χρόνια : Αύξηση HCO3̄ κατά 4 για κάθε αύξηση της PaCO2 κατά 10

επιλεγμένες περιπτώσεις αναπνευστικής οξεώσεως

απόφραξη των αεραγωγών: των ανώτερων ή κατώτερων. ΧΑΠ, άσθμα, άλλα αποφρακτικά νοσήματα
καταστολή ΚΝΣ
υπνοαπνοϊκά σύνδρομα
νευρομυϊκές διαταραχές
παθήσεις με περιορισμό του αερισμού
αύξηση της παραγωγής CO2, όπως ρίγη, σπασμοί, κακοήθη υπερθερμία, υπερμεταβολικά σύνδρομα, αυξημένη πρόσληψη υδτανθράκων
εσφαλμένες ρυθμίσεις αναπνευστήρος