Οξείδια Αζώτου

Τα οξείδια του αζώτου είναι ρύποι εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, που παράγονται σε όλες τις δραστηριότητες καύσεως, όταν σε υψηλές θερμοκρασίες το Ν2 ενώνεται με Ο2

βλέπε: ΝΟ