Ορός

Το υγρό που απομένει μετά την αφαίρεση των παραγόντων πήξης και των ερυθρών αιμοσφαιρίων από το αίμα.