όγκος Pancoast

περιγραφή. Πρόκειται περίπτωση πρωτοπαθούς πνευμονικού όγκου, συνήθως επιδερμοειδούς καρκινώματος,  που εντοπίζεται στην πνευμονική κορυφή. Παριστούν το 3% όλων των πνευμονικών όγκων. Συνδέεται ισχυρά με το κάπνισμα και συνήθως εμφανίζεται μετά την ηλικία των 40 ετών. Ο όγκος επεκτείνεται τοπικά κια ο ασθενής εμφανίζεται μένα σύνολο ειδικών σημείων και συμπτωμάτων. κλινική εικόνα. Μπορεί να διατρέχει ασυμπτωματικα.  Συχνότερα ανφέρεται πόνος στις στον θώρακα και τον ώμο, έτσι, που μερικοί ασθενείς πρσέρχονται για ακτινογραφία ώμου. Εκδηλωνται με βήχα, απόχρεμψη, αιμόπτυση, απώλεια βάρους και κακουχία, απόφραξη άνω κοίλης φλ., βράγχος φωνής. ακτινολογική εικόνα. ακτινογραφία θώρακος ετερόπλευρη μάζα - πάχυνση του υπεζωκότος στην κορυφή του σύστοιχου πνεύμονος. Η βλάβη μπορεί να υπσοτεί τήξη. Πυλαία διόγκωση λόγω λεμφαδενοπάθειας. Μπορεί να παρατηρηθεί διάβρωση πλευράς η εξωθωρακική μάζα. αξονική τομογραφία. Επιβεβαιώνει τη μάζα και ειφέρει στη σταδιοποίηση της παθήσεως. με την εκτίμηση των μεσοθωρακικών και συστηματικών μεταστάσεων. MRI. είναι εξαιρετική για την αναγνώριση της τοπικής επινεμήσεως του όγκου, ιδιαίτερα επί Τ1 ως εξωθωρακικής επεκτάσεως, και επινεμήσεως του βραχιονίου πλέγματος. Πρέπει να εξασφαλσιτεί επακριβής περιγραφή της θέσεως και των επεκτάσεων του όγκου πριν αποφασιστεί χειρουργική εξαίρεση. PET/CT Αυξημένη πρόσληψη FDG του πρωτοπαθούς όγκου και των μεταστάσεων. εικόνα 1. ασθενώς αφοριζόμενη σκίαση στην αριστερή κορυφή του πνεύμονος. Ευαίσθητη μέθοδος για ακριβέστρη σταδιοποίηση.  

O όγκος Pancoast είναι ακρκίνωμα που εδράζεται στην άνω εισολκή του πνεύμονος, όπου η υποκλείδια αρτηρία σχηματίζει καμπή πάνω από την κορυφή του πνεύμονος. Λόγω της ειδικής ανατομιοκής του θέσεως, ο όγκος εδώ, διαμορφώνει εικόνα, που είναι γνωστή ως σύνδρομο Horner. |βλέπε: Pancoast|
O όγκος Pancoast (επιδερμοειδές καρκίνωμα) επινεμείται δομικά στοιχεία του θωρακικού τοιχώματος, εκτεινόμενο κατά συνέχεια ιστού, όπως το βραχιόνιο πλέγμα, τα θωρακικά συμπαθητικά γάγγλια, την υποκλείδιο φλέβα και αρτηρία, τη σπονδυλική στήλη και τις πλευρές.  Εμπλουτίζει την κλινική εικόνα με συμπτώματα και σημεία από τις προηγούμενες επινεμήσεις. Συγκαταλέγεται στους συχνούς τύπους του βρογογενούς καρκινώματος. ανασύσταση αξονικής τομογραφίας όγκος στη δεξιά κορυφή. Το σύνδρομο Pancoast είναι αποτέλεσμα επινεμήσεως του βραχιακού πλέγματος και της συμπαθητικής αλύσου, σπό έναν όγκο Pancoast ή σποραδικότερα, από άλλους όγκου που προσβάλλουν την την άνω πνευμονική εντομή.Τοπ σύνδρομο Pancoast  συνίσταται από πόνο στον ώμο, ριζικό πόνο C8-T2, σύνδορμο Horner. Το κλασικό σύνδρομο είναι Pancoast δεν είναι πολύ συχνό, αλλά το σύνδρομο Horner εμφανίζεται στο 25%.
Σύνδρομο Pancoastπόνος στην ωμοπλάτη
πόνος που ακτινοβολεί στην κατανομή των C8/T1/T2 νευροτόμια, δεν επινεμείται τους μικρούς μύες των άνω άκρων.

Σύνδρομο Horner

βλεφαρόπτωση, ενόφθλαλμος,
μύση
ανυδρωσία ημιπροσωπική
μεταβολή της βροστρυχώσεως, σύστοιχα. Οφείλοντια σε προσβολή του συμπαθητικού πλέγματος. Ατροφία των μυών του βραχίονος και της άκρας χειρός, λόγω επινεμήσεω ςτου βραχιονίου πλεγματος.
διαφορική διάγνωση. Λοίμωξη από φυματίωση. Μπορεί να απριστά ενεργό νόσο ή παλαιά πλευροπαρεγχυματική πάχυνση. μυκητίαση. κοκκιωμάτωη Wegener. Αντιμετώπιση. Κυτταρολογία πτυέλων. διαβρογχική ή διαθωακική βιοψία. ακριβής σταδιοποίηση. ακτινοθεραπεία. χειρουργική εξαίρεση.

απεικόνιση όγκου Pancoast
Όγκος Pancoast