Ορώδεις μεμβράνες: εμβρυολογική προέλευση

Όλες οι ορώδεις μεμβράνες που ευρίσκονται στον οργανισμό ανθρωπίνων όντων σχηματίζονται από το μεσόδερμα του τριδερμικού εμβρύου (εκτόδερμα, ενδόδερμα, μεσόδερμα). Με την εξέλιξη της αναπτύξεώς του, το εμβρυϊκό μεσόδερμα κατατμείται σε 3 μέρη: το παραξονικό, το διάμεσο και το πλάγιο μεσόδερμα. Το πλάγιο αποπλατυσμένο μεσόδερμα διασπάται στη μέση προκειμένου να σχηματίσει δύο πέταλα, το σπαλγχνοπλευρικό και σωματοπλευρικό, που επαλείφουν μια κοιλότητα, την ενδοεμβρυονική κοιλότητα. Το σπλαγχνοπλευρικό πέταλο συσχετίζεται με το υποκείμενο ενδόδερμα και αργότερα, εξελίσσονται από κοινού προς σχηματισμό των ορωδών μεμβρανών, που περιβάλλουν τα σπλαγχνικά όργανα του σώματος. Το σωματοπλευρικό μεσόδερμα συχετίζεται με το εξώδερμα που, και τα δύο, αργότερα εισφέρουν στο σχηματισμό ορωδών μεμβρανών που συνδέονται με το τοίχωμα του σώματος.

Η ενδοεμβρυονική κοιλότητα κατανοείται ως κοιλότητα που επαλείφεται από ορώδη μεμβράνη, προερχόμενη από το σπλαγχνοπλευρικό πέταλο του μεσοδέρματος. Διαιρείται και πτυχώνεται και τελικά αποτελεί τις ορώδεις κοιλότητες εντός των οποίων φιλοξενούνται πολλά διαφορετικά όργανα στο θώρακα και την κοιλία.